Volante Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Laotańska 30
52-114 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Inwestycje

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Inwestycje
  • Doradztwo Finansowe

O nas

Firma VOLANTE została założona w 2007 roku, przezdoświadczonych specjalistów z branży konsultingu, inwestycji orazrachunkowości, którzy ponadto są wykładowcami na renomowanychuczelniach Polski. To co dodatkowo wyróżnia nas wśród firmdoradczych to duże doświadczenie w prowadzeniu biznesu.Zajmowaliśmy się rozwijaniem wielu spółek i przedsięwzięć, wktórych byliśmy udziałowcami, członkami zarządu lub radnadzorczych. Dzięki temu wiemy z jakimi problemami spotykają sięprzedsiębiorcy i tym samym wiemy jak najlepiej możemy ichwesprzeć.Od rozpoczęcia naszej działalności zrealizowaliśmy ponad storóżnorodnych projektów dla przedsiębiorstw z wielu branż (m.in.internetowej, energetycznej, budowlanej, IT,chemicznej, spożywczej, ochrony środowiska iwielu innych) o różnej wielkości (zarówno dużych spółek giełdowychjak i mikroprzedsiębiorstw).Poniżej przedstawiamy wybrane projekty realizowane przeznaszą firmę i liczymy, że Państwa przedsiębiorstwo też trafi nanaszą listę referencji: P4 Sp. z o.o. - PlayP4 Sp. z o.o. działająca pod marką Play to czwarty podwzględem ilości abonentów (ponad 9 milionów) operator telefoniikomórkowej w Polsce. Równocześnie jest to najbardziej dynamicznierozwijający i najbardziej innowacyjny operator w naszymkraju.Zakres usług:- wycena aktywów niematerialnych w ramach zorganizowanejczęści przedsiębiorstwa Mennica Polska S.A.Czołowy producent monet i numizmatów w  Polsce iEuropie. Spółka zajmuje się także płatnościami elektronicznymi,działalnością deweloperską oraz uczestniczy w obrocie metalamiszlachetnymi. Od ponad 10 lat Mennica Polska notowana jest naGiełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Zakres usług:- wycena znaku towarowego Mennica Polska- test na utratę wartości znaku towarowego Polska WytwórniaPapierów Wartościowych S.A.Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (PWPWS.A.) jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa wpisaną na listęspółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lubbezpieczeństwa publicznego. Statutowym celem PWPWS.A. jest produkcja banknotów oraz dokumentów zabezpieczonych.Obecnie produkuje ona banknoty dla Narodowego Banku Polskiego,prawa jazdy, dowody rejestracyjne oraz blankiety dowodówosobistych, które personalizowane są w MSWiA.Zakres usług:- wycena aktywów niematerialnych EnergetykaSp. z o.o. (Grupa Kapitałowa KGHM Polska MiedźS.A.)„Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie to spółkanależąca w całości do KGHM Polska Miedź S.A. Zadaniem Spółkijest kompleksowe zaopatrywanie w mediaenergetyczne oraz zarządzanie gospodarką wodno-ściekową KGHM PolskaMiedź S.A. oraz zabezpieczanie potrzebciepłowniczych KGHM Polska Miedź S.A. oraz okolicznych miast –zasilając je z własnych elektrociepłowni.Zakres usług:- wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa PELION S.A. (dawniej Polska Grupa FarmaceutycznaS.A.) Pelion SA jest największym polskim holdingiemfarmaceutycznym. Jego działalność obejmuje sprzedaż hurtowąleków (przez spółkę PGF Hurt Sp. z o.o.), zaopatrywanie szpitali iusługi dla producentów, jak również sprzedaż detaliczną przez siećaptek Dbam o Zdrowie. Od 1998 roku spółka jestnotowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych wWarszawie. Zakres usług:- wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa- wycena licencjiBBI Development NFI S.A. Spółka zotała założona jako Narodowy Fundusz Inwestycyny wcelu realizacji programu powszechnej prywatyzacji. Obecnie BBIDevelopment NFI jest spółką publiczną, której akcje notowanesą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Głównym obszarem jej działalności są inwestycje wnieruchomości. Zakres usług: - wycena opcjiLOB S.A.Lider na rynku producentów okuć budowlanych, zamków i kluczy.Firma o tradycjach sięgających lat dwudziestych XX wieku,właściciel znaku towarowego Yeti, który kojarzą milionyPolaków.Zakres usług:- wycena markiSkąpiec.pl Sp. z o.o.Jedna z największych porównywarek cen produktów w sklepachinternetowych w Polsce, odwiedzana miesięcznie przez ponad 3 mlnużytkowników i współpracująca z około 3 tys. sklepówinternetowych.Zakres usług:- wycena przedsiębiorstwa Waryński S.A. Grupa HoldingowaFirma szeroko znana na rynku jako producent maszynbudowlanych (m.in. koparek). Obecnie działalność Grupy Waryńskiopiera się o działalność spółki MS Waryński DevelopmentS.A., koncentrującej się na aktywności deweloperskiej i zarządzaniunieruchomościami oraz Waryński Trade Sp. z o.o.,będącej jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskichdystrybutorów maszyn budowlanych znanych światowychproducentów.Zakres usług:- wycena znaków towarowych Baumit Sp. z o.o.Baumit jest międzynarodowym koncernem pochodzącym z Austrii,jednym z największych producentów materiałów budowlanych w Europie.Spółka posiada 3 zakłady produkcyjne w Polsce i znajduje się wczołówce dostawców tynków i zapraw murarskich na nasz rynek.Zakres usług:- sporządzanie analiz finansowych- usługi doradcze w zakresie rachunkowości icontrollingu Mennica Skarbowa S.A. Czwarta pod względem wielkości obrotów spółka wPolsce zajmująca się obrotem (sprzedażą i skupem) orazprzechowywaniem towarów inwestycyjnych, takich jak złoto, srebro idiamenty oraz doradztwem w zakresie inwestycji alternatywnych. Od2012 roku notowana na rynku NewConnect GPW.Zakres usług: - opracowanie strategii rozwoju i budowywartości - wycena przedsiębiorstwa - budowa planu motywacyjnego dla kadryzarządzającej - pozyskanie finansowania dla spółki - wsparcie przy debiucie giełdowym na rynkuNewConnect- sprzedaż cześci akcji właścicieli spółki- bieżące zarządzanie spółką“Tabor Szynowy“ Opole S.A.Firma działająca w branży kolejowej od ponad 100 lat. Jestuznanym i sprawdzonym partnerem m.in. dla grupy PKP. Spółka posiadaLicencję na świadczenie usług transportu kolejowego w UniiEuropejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym.Zakres usług:- wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Innovation Technology Group SA Innovation Technology Group SA należy do notowanej na rynkuNewConnect Grupy Kapitałowej Microtech o przychodachponad 160 mln zł. ITG S.A. działa na rynku od1991 roku. Firma jest integratorem IT, działa w sektorzeteleinformatycznym i specjalizuje się w kompleksowej implementacjisystemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Zakres usług: - wycena  przedsiębiorstwa - wycena znaku towarowegoBrowar Namysłów Sp. z o.o.Browar Namysłów jest jednym z najstarszych browarów w Europie- szczyci się blisko 700-letnią tradycją warzenia piwa. Spółka jestjednym z największych regionalnych producentów piwa. Posiada takiemarki jak: Zamkowe, Namysłów, Złoty Denar, Kozackie, Basztowe,Plum.Zakres usług:- sporządzanie analiz finansowych- usługi doradcze w zakresie rachunkowości, controllingu ibudżetowania- wyceny przedsiębiorstwa- sporządzanie analiz rynkowych i strategicznych4med centra medyczne Sp. z o.o.Spółka świadczy sługi medyczne w segmencie midlow na tereniePolski. 4med Centra Medyczne rozwija się poprzez współpracę zplacówkami medycznymi w Polsce. 4med należy do funduszuinwestycyjnego MCI.BioVentures.Zakres usług:- wycena spółki- stworzenie modelu finansowego w celu realizacji strategiirozwoju przedsiębiorstwaMCI.BioVentures FIZMCI.BioVentures FIZ jest funduszem technologicznymdziałającym na zasadach Venture Capital. Istotą jego działalnościjest inwestowanie w branżę ochronyzdrowia (finansowanie wzrostu) oraz wtechnologie medyczne i biotechnologie (dostarczająćkapitału zalążkowego). Zakres usług:- stworzenie modelu finansowego w celu pozyskaniakapitału Instytut Niskich Temperatur i BadańStrukturalnychInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im.Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk jestplacówką naukową Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk oZiemi PAN. Instytut zatrudnia 109 pracowników naukowych,którzy specjalizują się m.in. w badaniachmagnetycznych, badaniach nadprzewodników, fizyceprzemian fazowych oraz spektroskopii molekularnej.Zakres usług:- wycena technologii pianosilikatów na potrzebykomercjalizacji technologii przez INTiBS i inwestorabranżowego MetalERG Sp. z o.o.SKAMetalERG to spółka istniejąca od 1967 r. Początkowo zajmowałasię działalnością budowlano-remontową, jednak od roku 1987 rokuprofil działalności zaczął się zmieniać w kierunku obróbki iprzetwórstwa metali oraz tworzyw sztucznych. ObecnieMetalERG zatrudnia około 150 osób i jest liderem wPolsce w zakresie produkcji kotłów na biomasę.Zakres usług:- wycena technologii spalania biomasy- analiza rynkowa EUROCAST sp. z o.o. EUROCAST działa na polskim rynku od 1997 r. Spółkaspecjalizuje się w w produkcji i metalizacjimateriałów do produkcji opakowań, które to sprzedaje na tereniecałej Europy oraz Afryki Północnej. Przychody ze sprzedażyEUROCAST przekraczają 100 mln zł.Zakres usług:- wycena kontraktówterminowych walutowych- aktualizacje wyceny walutowych kontraktówterminowychGreen House Development A. Sadowski D.Grabowski S.j.Green House Development to warszawska firma deweloperska,która działa od 2004 roku. W ciągu ostatnich kilku lat firmazakupiła około 20 000 m2 terenów pod budowę oraz zrealizowałakilka dużych inwestycji mieszkaniowych w województwie mazowieckim.Obecnie jest w trakcie realizacji kolejnych projektówdeweloperskich.Zakres usług:- stworzenie biznes planu dla projektu inwestycyjnego CUBE. Corporate Release SACUBE. Corporate Release SA należy do notowanej na rynkuNewConnect Grupy Kapitałowej Microtech o przychodach ponad 160mln zł. CUBE. CR S.A. działa na rynku od 2006 roku. Firma jestintegratorem i producentem oprogramowania dla sektora bankowego,ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego i energetycznego.Zakres usług:- wycena marki Euronyl PlasticsGroup Euronyl Plastics Group to jeden z najbardziej znaczącychdostawców produktów plastikowych w Europie. Spółka posiada swojefabryki we Francji, Belgii, Holandii, Chinach,Tunezji oraz wPolsce. Grupa istnieje od 2006 roku, w tym też roku przejęła polskąfabrykę, która funkcjonuje pod nazwą Euronyl Assembling Sp. zo.o. Zakres usług: - wycena technologii Spółdzielcze KasyOszczędnościowo-Kredytowe         Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)działają w Polsce od 1992 roku i obecnie jest ich około 50 narynku. Celem działalności SKOK jest gromadzenie środków pieniężnychwyłącznie swoich członków, udzielanieim pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ichzlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniuumów ubezpieczenia. Od października 2012 rokudziałają one pod nadzorem finansowym KNF.  Zakres usług:  - wyceny skrytpów dłużnych w związku ztransakcjami nabycia oraz w celach sprawozdawczości finansowejm.in. dla Powszechna SKOK, SKOK PIAST, SKOK Jaworzno, SKOK im.Unii Lubelskiej, SKOK Śląsk, SKOK im. Chmielewskiego, SKOK Wisła,SKOK Adamskiego, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Wybrzeże, LubuskaSKOK, Polska SKOK, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Wspólnota.- aktualizacje wycen skryptów dłużnych Senetic Sp. z o.o.S.K.A. Senetic jest wiodącym dostawcą rozwiązań sieciowych,serwerowych oraz oprogramowania, marek będącychliderami na światowych rynkach. Głównym kierunkiem działania firmySenetic jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań w dziedzinieinformatyki, telekomunikacji, systemów bezpieczeństwa małym, dużymi średnim firmom oraz instytucjom publicznym, a także klientomindywidualnym.Zakres usług:- wycena znaku towarowegoBaltic Renewable / ODYS Shipyard Sp. zo.o. Baltic Renewable  to wspólne przedsięwzięcie założone w2009 jako zielone konsorcjum pomiędzy Odys Stocznia w Gdańsku aResen Energy w Kopenhadze. Celem przedsięwzięciajest dostarczenie efektywnej kosztowo instalacjibiogazu.Zakres usług:- wycena know-how Abatec Sp. z o.o.  Abatec Sp. z o.o. jest prducentem trwałychi ekologicznych basenów z drewna. Spółka dystrybuje swoje produktyzarówno w Polsce jak i na terenie Unii Europejskiej. W 2012 r.firma została uhonorowana tytułem Gazeli Biznesu przyznawanej przezdziennik Puls Biznesu.Zakres usług:- wycena markiIntegart Sp. z o.o.  Integart Sp. z o.o. jest jednym z czołowych dystrybutorówproduktów z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w branżyreklamowej, budowlanej, drogowej oraz przemysłowej. Firma zatrudnia80 pracowników i obsługuje klientów poprzez rozbudowaną sieć 11oddziałów w Polsce i Czechach.Zakres usług:- usługi doradcze w zakresie rachunkowości zarządczej Magnaplast Sp. z o.o.  Magnaplast wchodzi w skład niemieckiego holdinguzajmującego się przetwórstwem tworzyw sztucznych i jest liderem wprodukcji systemów kanalizacyjnych. Spółka sprzedaje swoje produktyw Polsce poprzez szeroko rozwiniętą siećdystrybucji.Zakres usług:- wycena znaków towarowych Austroflamm Polska  Austroflamm Polska funkcjonuje od 1999 r., a jej podstawowymprzedmiotem działalności jest dystrybucja produktów austriackiejfirmy Austroflamm GbmH, która od 1983 r. projektuje i produkujepiecyki wolno stojące i wkłady kominkowe do spalania drewna. Rynkizbytu Austroflamm Polska obejmują zarówno Polskę, jak i krajebyłego bloku wschodniego, m.in. Litwę, Ukrainę i Białoruś.Zakres usług:- wycena przedsiębiorstwa