Usługowe Przedsiębiorstwo Ochrony Asekuracja Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Basowa 1
30-011 Kraków V Łobzów , woj. Małopolskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Szanowni Państwo ,
przedsiębiorstwo ASEKURACJA Sp. z o.o. zostało powołane w 1989
roku i działa w oparciu okoncesję
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP
nr. L - 1164 / 00.
Firma prowadzona jest przez specjalistę o wieloletnim
doświadczeniu w zakresie fizycznej i operacyjnej ochrony
obiektów, oraz usług detektywistycznych :
- ANTONI PANKRACY KSIĄŻEK - wykształcenie wyższe - mgr prawa
, 25 - letni staż pracy w organach MSW , w tym 10 lat na
stanowiskach kierowniczych.
Personel Agencji składa się z ludzi
o niezbędnym doświadczeniu życiowym i przygotowaniu
zawodowym, z praktyką w wyspecjalizowanych jednostkach
policyjnych i wojskowych oraz absolwentów kursów konwojencko -
ochronnych i detektywistycznych.
Załoga poddawana jest szkoleniom do egzaminów licencyjnych
w zawodzie agenta ochrony zgodnie z obowiązującą ustawą
o ochronie mienia i osób, ze szczególnym uwzględnieniem
znajomości i przestrzegania przepisów gwarantujących
nienaruszalność praw i wolności obywatelskich oraz przepisów
dotyczących ochrony porządku publicznego i dochowania tajemnicy z
zakresu wykonywanych czynności. Agenci nasi pełnią
służbę w jednolitym , estetycznym umundurowaniu i mogą
być wyposażeni w broń palną , gazową oraz inne środki przymusu
bezpośredniego , a także w niezawodne radiostacje
zapewniające błyskawiczną koncentrację sił w miejscu
powstałego zagrożenia. W systemie wynagrodzenia
agentów ochrony stosujemy premie motywacyjne za wykazanie
szczególnej troski w likwidowaniu wszelkich zagrożeń.
Na życzenie Zleceniodawcy możemy zaproponować projekt
i kosztorys profesjonalnego monitoringu systemów alarmowych ,
posiadających homologację i atesty , a po jego
zainstalowaniu obsługę , konserwację i serwis zgodnie
z obowiązującymi polskimi normami. Ponadto
realizujemy takie zadania jak :
- usługi detektywistyczne w pełnym zakresie
- ustalanie stanu prawno - finansowego kontrahentów
Zleceniodawców
- konwojowanie wartości pieniężnych , inkaso
- doradztwo finansowe i prawne
- pośrednictwo w zakresie handlu nieruchomościami
- usługi biurowe
- wszelka działalność handlowa
AKTUALNA CENA ZA JEDNĄ ROBOCZOGODZINĘ AGENTA OCHRONY
WYNOSI 10 ZŁ.- NETTO Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI.
Aktualnie chronimy kompleksowo następujących klientów :
- DB TERMINAL OST WEST w Wolbromiu
- Hurtownia odzieży KRAC w Krakowie
- Hurtownia INTER-MAP w Krakowie Uważamy ,
że profesjonalne kierownictwo oraz właściwy dobór pracowników
ochrony i usług detektywistycznych, wsparty środkami technicznymi ,
pozwala nam na zaproponowanie Państwu atrakcyjnej
i konkurencyjnej oferty , zapewniającej poczucie spokoju
i bezpieczeństwa ochranianego mienia.