Ultima Doradztwo ekonomiczne Szymon Apacki

Kontakt email, www
ul. Krótka 8 zobacz inne firmy z Krótka
44-295 Lyski , woj. Śląskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

ULTIMA Doradztwo ekonomiczne Szymon ApackiOd 10 lat zajmuję się współpracą z samorządami lokalnymi,administracją oraz sektorem prywatnym i pozarządowym w zakresieanaliz instytucjonalnych, wykonalności i opłacalności inwestycji,rozwoju strategicznego oraz pozyskiwania zewnętrznych funduszyfinansowania działalności. Posiadam duże doświadczenie w zakresieprzygotowania i prowadzenia szkoleń i warsztatów w powyższymtemacie.Zapraszam do współpracy.Szymon Apacki, tel. kom. 506 193 452, e-mail: apacki@ultima.net.pl Zakres oferty:Opracowanie studiów wykonalności ibiznesplanów dla przedsięwzięć ubiegających się odofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (w tym funduszy UE)Opracowywanie analiz finansowych,ekonomiczno-społecznych oraz analiz wrażliwości i ryzykadla potrzeb studiów wykonalności i biznesplanówSprawdzenie możliwości pozyskania przez podmiotdofinansowania ze źródeł zewnętrznych (w tym funduszy UE)Przeprowadzenie audytu przygotowania projektówubiegających się o dofinansowanie – ocena stopniaprzygotowania i spełnienia wymagań grantodawcyProwadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach sektorafinansów publicznych (audyt zlecony)Przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenieszkoleń z zakresu problematyki studium wykonalności ibiznesplanu, ze szczególnych uwzględnieniem analizy finansowej,ekonomicznej oraz analizy wrażliwościOpracowanie strategii rozwoju lokalnego, planów rozwojulokalnego i innych dokumentów planistycznych dla jednosteksamorządu terytorialnego, Lokalnych Grup Działania