Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Kontakt email, www
ul. Rzemieślnicza 2
64-000 Kościan , woj. Wielkopolskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Serdecznie witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia iOśrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. Mamynadzieję, ze znajdziecie tu Państwo interesujące Was informacjezwiązane z podejmowaniem działalności gospodarczej i prowadzeniemwłasnej firmy.Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie (SWP wKościanie) jest stowarzyszeniem osób prawnych i kontynuatoremdziałań podjętych przez Stowarzyszenie Wspierania Małej i ŚredniejPrzedsiębiorczości w Kościanie (SWMiŚP w Kościanie), które działałow latach 2002-2004. Po jego rozwiązaniu, majątek, cele oraz zadaniastatutowe tego Stowarzyszenia zostały przejęte przez SWP wKościanie.Stowarzyszenie jest zarejestrowane jakostowarzyszenie osób prawnych w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXIIWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podnumerem KRS: 0000194708. Stowarzyszenie jest także wpisanew Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numeremewidencyjnym: 2.30/00058/2004.Celem statutowym Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości wKościanie jest tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości,zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozwójspołeczno-gospodarczy, ograniczanie bezrobocia, prowadzeniedziałalności oświatowej oraz wspieranie inicjatyw społecznych.Cele statutowe są w praktyce realizowane przez BiuroStowarzyszenia, które nosi nazwę: OśrodekWspierania Przedsiębiorczości w Kościanie (OWP wKościanie).Choć misja i cele działalności Stowarzyszenia związane są z życiemgospodarczym, to ma ono jednak charakter organizacji non-profit,która ewentualnie osiągniętą nadwyżkę bilansową przeznacza narealizację celów statutowych, a nie na podział wśród jego Członków.Zarówno sam statut Stowarzyszenia jak i osoby z nim związaneprzyczyniają się do tego, iż działa ono pro publico bono.Członkami - założycielami Stowarzyszeniasą n/w osoby prawne:Powiat KościańskiGmina KościanMiasto KościanGmina CzempińGmina KrzywińGmina Śmigiel Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości wKościanieStowarzyszenie Kupców Ziemi KościańskiejBez znaczącego wsparcia swoich Członków Stowarzyszenie nie mogłobypodejmować licznych inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnejprzedsiębiorczości.Pracownikami Biura Stowarzyszenia -Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości wKościanie są: Monika Pawłowska - Dyrektor Biura Stowarzyszenia / Główna Księgowa,Marzena Strugała - Specjalista ds.szkoleń,Sylwia Waszak - Referent ds. księgowo-administracyjnych.