Siedziba firmy:

Kontakt email, www
ul. Jana Sawy 6/302 zobacz inne firmy z Jana Sawy
20-632 Lublin , woj. Lubelskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Aby zapewnić najlepszą jakość usług, specjalizujemy się jedynie wpozyskiwaniu dotacji. Opracowanie każdego projektu obejmuje wieleetapów, których prawidłowe przygotowanie warunkuje sukcesprzedsięwzięcia i uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.Na każdym z tych etapów mogą liczyć Państwo na nasze wsparcie.Państwo określają, jakie przedsięwzięcie zamierzają zrealizować.Naszym zadaniem jest analiza dokumentów programowych istrategicznych pozwalająca określić, czy planowane przedsięwzięciemoże uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Na tym etapienastępuje również określenie celów projektu i problemu, któryrozwiąże projekt, sprecyzowanie działań, które zostaną podjętecelem rozwiązania wcześniej zdefiniowanego problemu, określenierezultatów realizowanego projektu oraz kosztów planowanejinwestycji. Analizie podlegają także dokumenty finansowe firmy,pozwalające ocenić sytuację finansową pod kątem możliwościrealizacji projektu. W celu uzyskania dofinansowania firma powinnamieć stabilną kondycję finansową i odpowiednio udokumentowaćprzychody.W oparciu o Państwa pomysł szczegółowo opracowujemy koncepcjęprojektu - podejmowane działania, cele i jego rezultaty.Przygotowujemy kompletny wniosek o dotację, sporządzamy analizyekonomiczno-finansowe (studium wykonalności, biznes plan),nadzorujemy proces określania i kompletowania wymaganychzałączników do wniosku, pomagamy w procesie uzyskania kredytubankowego, pomagamy w uzyskaniu opinii o innowacyjności projektuoraz podejmujemy inne działania uzgodnione z Państwem w ramachumowy współpracy.Pomagamy Państwu sprawnie zarządzać realizowanym projektem, m. in.prowadzić sprawozdawczość, dokonywać rozliczania finansowego,monitorować postęp realizacji projektu i ewentualnie dokonywaćodpowiednich korekt.