rgryczka@calesco.pl

Kontakt email, www
NIP 955
70-850 Szczecin , woj. Zachodniopomorskie

Oszczędności

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Oszczędności
  • Doradztwo Finansowe

O nas

Firma Calesco koncentruje się na usługach serwisowych systemówgrzewczych. W trosce o najwyższą jakość świadczonych usługuruchomiliśmy system SERWIS 24 h.Dzięki usługom SERWIS 24 h zapewniamy niezawodność ibezpieczeństwo funkcjonowania Państwa instalacji grzewczych orazszybką reakcję i pomoc w przypadku awarii.Korzyści wynikające z serwisu to nie tylko niezawodnośćfunkcjonowania instalacji grzewczych i sprawne usuwanieewentualnych awarii. To również optymalizacja procesów spalania iwymierne korzyści finansowe wynikające z prawidłowej eksploatacjiinstalacji grzewczych.Nawet jednorazowa regulacja palników daje oszczędności w zużyciupaliwa rzędu 4%.Serwisowane urządzeniaKotły wodne nisko i wysokotemperaturowe.
Kotły parowe nisko i wysokociśnieniowe.
Palniki gazowe, olejowe i dwupaliwowe.
Kolektory słoneczne.
Promienniki podczerwieni.
Stacje uzdatniania wody.
Instalacje CO i CWU
.Instalacje gazowe, olejowe i elektryczne.
Automatyka.


Czynności serwisowe

KotłyCzyszczenie komory spalania.
Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa. Sprawdzenie kontroli poziomuwody.
Sprawdzenie STB i TR.
Sprawdzenie ciągu instalacji odprowadzania spalin.

Palniki

Czyszczenie palników, sprawdzenie elektrod zapłonowych.
Sprawdzenie stanu automatu palnikowego i siłowników klap.
Sprawdzenie stanu wentylatorów, łożysk i czujników ciśnienia.
Wykonanie regulacji palników i analizy spalin.

Instalacja elektrycznaSprawdzenie stanu uziemień ochronnych.
Sprawdzenie stanu bezpieczników i wyłączników automatycznych.
Wykonanie testów zabezpieczeń różnicowych.
Sprawdzenie stanu przewodów, listw zaciskowych, wtyczek igniazd.

Instalacja gazuSprawdzenie szczelności instalacji gazowej.
Sprawdzenie pracy automatyki kontroli szczelności.
Sprawdzenie ciśnienia statycznego i dynamicznego gazu.
Sprawdzenie stanu armatury gazowej - filtry, reduktory,elektrozawory.
Sprawdzenie stanu pracy systemu wykrywania gazu.

Instalacja olejowaSprawdzenie szczelności instalacji olejowej.
Sprawdzenie stanu filtrów olejowych.
Sprawdzenie stanu magazynu paliw.

Instalacja CO i CWUSprawdzenie instalacji uzupełniania zładu.
Sprawdzenie stanu naczyń wzbiorczych, lub pomp stabilizacji.
Sprawdzenie stanu wszystkich pomp, filtrów i armatury.
Sprawdzenie stanu termometrów, manometrów i odpowietrzników.

Kolektory słoneczne.

Sprawdzenie automatyki urządzeń.
Odpowietrzenie instalacji i uzupełnienie mediów.
Badanie jakości nośników ciepła.
Sprawdzenie naczyń przeponowych.
Sprawdzenie pomp i armatury.

Uzdatnianie wodySprawdzenie automatyki.
Uzupełnienie chemikaliów.
Badanie wody.

AutomatykaWykonanie testu czujników automatyki.
Porównanie temperatur rzeczywistych i zadanych.
Sprawdzenie nastaw regulatorów - krzywych, obniżeń nocnych,cwu.
Sprawdzenie nastaw TR i STB.
Sprawdzenie górnych i dolnych ograniczeń temperatur.
Sprawdzenie działania ochrony kotłów od zimnego powrotu.
Sprawdzenie działania zaworów klapowych.