Revision-Rzeszów Sp. z o.o. sp.k. Auditing, tax, consulting

Kontakt email, www
Jodłowa 1 zobacz inne firmy z Jodłowa
35-113 Rzeszów , woj. Podkarpackie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

O firmie Słowa kluczowe Auditing K ażde badanie sprawozdania finansowego jest indywidualnie planowane dla każdegzego klienta. Tax K ompletne i fachowe doradztwo podatkowe daje pewność, że podejmowane decyzje ekonomiczno-finansowe, będą skutkowały optymalizacją wyniku netto. Consulting R eVision auditing-tax-consulting doradza klientom każdej wielkości oraz w każdej branży. informacje Biurze działa od września 1990 r. początkowo w formie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej a od m-ca lipca 1995 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie odbywało się poprzez wniesienie majątku firmy jednoosobowej w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przejęcia przez spółkę zatrudnionych pracowników. Biuro systematycznie zwiększa zakres oferowanych usług oraz powiększa teren działania. Obecnie Biuro zatrudnia 70 pracowników, w tym 13 biegłych rewidentów oraz 20 aplikantów. Zespół nasz składa się z biegłych rewidentów, ekonomistów specjalizujących się w rachunkowości, aplikantów i asystentów biegłych rewidentów. Czterech biegłych rewidentów posiada uprawnienia z zakresu MSR MSSF (ACCA). W okresie działalności Spółki z o.o.: przeprowadziliśmy około tysiąca badań sprawozdań finansowych na bieżąco prowadzimy obsługę księgową dla ponad 200 firm dokonaliśmy około 150 przekształceń firm jednoosobowych, spółek cywilnych i sp. z o.o. w spółki z o.o. i akcyjne przeprowadzamy wyceny Spółek oraz wyceny majątku przeprowadzamy konwersje sprawozdań finansowych sporządzanych wg PSR na sprawozdania finansowe zgodne z MSR MSSF sporządzamy część finansową prospektów emisyjnych dla Spółek na bieżąco prowadzimy doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości oraz prawa podatkowego. Plan dalszego rozwoju Biura: W celu dalszego podnoszenia jakości, w 2009 r. założona została spółka ReVision Rzeszówndash Józef Król Sp. z o.o., która została kontynuatorem działającej Spółki (MOORE STEPHENS Józef Król Sp. z o.o.). Spółka ReVision Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. jest udziałowcem ReVision Auditingndash Taxndash Consulting.C harakterystyka działania grupy REVISION REVISION AUDITINGndash TAXndash CONSULTING jest grupą firm audytorskich działającychw Niemczech, Polsce, Rosji, na Ukrainie. REVISION AUDITINGndash TAXndash CONSULTING składa się z niezależnych, lecz blisko współpracujących w jednej organizacji firm. Dzięki temu klienci prowadzący działalność w kraju i za granicą otrzymują kompleksową obsługę. Wszyscy partnerzy oraz personel wyższego szczebla specjalizują się w świadczeniu usług audytorskich, księgowych oraz doradczych dla polskich firm za granicą i zagranicznych firm w Polsce. Każdy z partnerów w danej kancelarii podejmuje decyzje na poziomie lokalnym, współpracując jednocześnie z innymi partnerami w Polsce i za granicą. Pośród naszych klientów są zarówno niewielkie spółki działające w skali lokalnej, jak i duże firmy międzynarodowe notowane na giełdzie. W skład grupy REVISION AUDITINGndash TAXndash CONSULTING wchodzą firmy z wieloletnim stażem i dużym doświadczeniem. Personel wyższego szczebla to wykwalifikowani biegli rewidenci zarejestrowani w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Wielu Partnerów posiada tytuł doktorski i prowadzi regularne wykłady z dziedziny rachunkowości, ekonomii, zarządzania finansami oraz biznesu. Kilka naszych pracowników posiada doświadczenie w pracy za granicą, a jeden z nich to biegły rewident z uprawnieniami angielskimi. | | | | |