RAVICON Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Borkowska 25/4
30-438 Kraków , woj. Małopolskie

W ciągu piętnastu lat swojego działania zdobyliśmy doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, inżynierii, finansowania oraz inwestowania. Spółka sukcesywnie poszerza swoją ofertę, realizując kolejne projekty skierowane na działalność badawczo-rozwojową stanowiącą fundament gospodarki opartej o wiedzę. Oferujemy Państwu nasze doświadczenie oraz partnerstwo w rozwiązywaniu Waszych problemów oraz wspólnie pokonywaniu wyzwań na drodze osiągania stałego rozwoju. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze przedsięwzięć inżynierskich. Działamy w obszarach ochrony wód, unieszkodliwiania ścieków i odpadów, skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, komfortu i racjonalizacji użytkowania energii w obiektach mieszkalnych i przemysłowych, ochrony powietrza, infrastruktury drogowej, przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych.
Realizujemy i nadzorujemy prace koncepcyjne, projektowe, programy funkcjonalno-użytkowe, pozyskujemy decyzje administracyjne. Organizujemy zamówienia oraz nadzory nad realizacją przedsięwzięć z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji. Opracowujemy zasoby cyfrowe wykonywane w oparciu o nowoczesne i atrakcyjne cenowo Systemy Informacji Przestrzennej (GIS), zawierające szczegółową analizę i wizualizację nie tylko danych geograficznych, ale także unikatowo powiązanych atrybutów danej dziedziny. Doskonale umożliwiają one optymalizację projektowanych systemów oraz efektywne gromadzenie danych operacyjnych w przyszłości.
Tworzymy numeryczne modele optymalizujące infrastrukturę inżynierską w obszarze mechaniki płynów, propagacji zanieczyszczeń i hałasu, rozdziału obciążeń układów termomechanicznych oraz analizy i syntezy układów sterowania. W obszarze doradztwa ekonomicznego optymalizujemy efektywność kosztową infrastruktury. Szerokie doświadczenie w zakresie organizacji i aspektów prawnych umożliwia nam systemowe rozwiązywanie rzeczywistych, złożonych problemów.

Inwestycje

Specjalizacje:

  • Inwestycje

O nas

RAVICON jest firmą doradczą, posiadającą piętnastoletnie doświadczenie w obszarze szeroko rozumianego tworzenia i zarządzania projektami infrastrukturalnymi, proekologicznymi inwestycjami, procesem podejmowania decyzji, modelowaniem, oceną i zarządzaniem ryzykiem, a także wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej do planowania i zarządzania przedsięwzięciami.

W naszej działalności łączymy elementy najistotniejsze z punktu widzenia klienta: wspieramy działania zmierzające do podniesienia efektywności i wydajności zarządzania oraz jakości świadczonych usług. Wykorzystując nasze doświadczenie i szeroką wiedzę oferujemy usługi na najwyższym poziomie, gwarantując maksymalną skuteczność oraz konkurencyjne ceny.