Przejdź do strony głównejPrzejdź do menu stronyPrzejdź do treści stronyPrzejdź do mapy witrynyPrzejdź do wyszukiwaniaOświadczenie o dostępnościGraficzna wersja stronyBiuro Nieruchomości ADMIN S.C w Toruniu - zarządzanie nieruchomościami

Kontakt email, www

87-100 Toruń , woj. Kujawsko-Pomorskie

Inwestycje

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Inwestycje
  • Doradztwo Finansowe

O nas

        Gwarantujemyprofesjonalną, miłą obsługę i łatwy kontakt z nami. Dysponujemyczynnym w godz. od 7 00 do 1500 (w poniedziałki, środy iczwartki), od 7 00 do 1600  (we wtorki) i od 700 do 1400 (w piątki) nowocześniewyposażonym biurem, mieszczącym się w kamienicy przy ul.Warszawskiej 8 w Toruniu (wejście z narożnika ulic Warszawskiej iJagiellończyka), gdzie nasi klienci mogą osobiście lubtelefonicznie kontaktować się z nami we wszystkich sprawachdotyczących nieruchomości. Zgłoszenia nagłych awarii technicznychprzyjmujemy na dostępne całą dobę telefony komórkowe.     Zapewniamy troskę o niezakłóconefunkcjonowanie nieruchomości pod względem technicznym.Współpracujemy ze sprawdzonymi, solidnymi rzemieślnikami, którzy sądo naszej dyspozycji przez całą dobę, a którym płacimy nie zagotowość lecz za konkretnie wykonaną usługę, co znacznie obniżakoszty obsługi technicznej nieruchomości. Na życzenie klienta,możliwe jest zlecanie poszczególnych usług technicznych innym,wskazanym przez niego, rzemieślnikom lub firmom usługowym.         Prowadzimy jasną iprzejrzystą autorską komputerową dokumentację finansową, obrazującąwykaz przychodów i rozchodów nieruchomości, aktualny stan kontanieruchomości oraz bieżące saldo zobowiązań każdego właścicielalokalu bądź najemcy.           Nasi zarządcy są członkami Regionalnego Stowarzyszenia ZarządcówNieruchomości w Toruniu, zrzeszonego w Polskiej FederacjiStowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w Warszawie.Współwłaściciel firmy ADMIN, Mirosław Binkowski, pełni funkcjęwiceprezesa tego Stowarzyszenia, a z racji długoletniegodoświadczenia zawodowego  i nieposzlakowanej opinii, przezdwie kadencje był członkiem Komisji Odpowiedzialności ZawodowejZarządców Nieruchomości przy Ministerstwie Infrastruktury. W swejdziałalności zawodowej jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialnościcywilnej, co wyklucza ryzyko finansowe naszych klientów.      Pobierana przez nas stawka zazarządzanie, w przypadku wspólnot mieszkaniowych, wynosinajczęściej od 0,50  do 0,90 zł za metr kwadratowy powierzchnilokali wyodrębnionych wraz z pomieszczeniami przynależnymi (niemniej niż 550,00 zł). Za zarządzanie innymi nieruchomościamipobieramy wynagrodzenie również nie mniejsze niż 550,00 zł,ustalane od wysokości przychodów z najmu (od 10 % do 25 %przychodów) lub od powierzchni użytkowej nieruchomości (od 0,60 złdo 2,00 zł za metr kwadratowy). W przypadku zarządzaniapojedynczymi lokalami mieszkalnymi lub użytkowymi pobieramynajczęściej wynagrodzenie w wysokości od 90,00 do 130,00 zł zalokal. Ostateczna wysokość wynagrodzenia  uzależniona jestzawsze od zakresu zleconych usług, wielkości nieruchomości, jejstanu technicznego oraz jej stanu prawnego i ustalana jest zawsze wwyniku negocjacji z klientem.         Ceny za usługipośrednictwa, doradztwa i za usługi porządkowe ustalane sąindywidualnie z klientem.