Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o.

Kontakt email, www
1
85-151 Bydgoszcz , woj. Kujawsko-Pomorskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Nazwa firmy odzwierciedla jej misję i cele. Jej sednem jest
identyfikacja i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. W ofercie
szczególną uwagę mogą zwrócić unikalne komplementarne usługi
handlowe, finansowe i konsultingowe. Przedsiębiorstwo Wdrożeń
Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. projektuje, tworzy i wdraża
oczekiwane produkty i usługi w optymalnie wydajny sposób. W ten
sposób Tworzy nowe bogactwo społeczeństwa. Firma koncentruje
działalność na definiowaniu i wdrożeniu strategii. Jest to
przedsiębiorstwo marketingowe zajmujące się działaniami o dużej
wartości dodanej. Firma zarządza przedsięwzięciami na wszystkich
etapach ich rozwoju. Wszystkie udziały należą do osób fizycznych.
Głównym udziałowcem jest założyciel. Zakłada się partycypowanie
pracowników w kapitale zakładowym do wartości 10%. Struktura
kapitałowa firmy zapewnia sprawny przebieg procesów decyzyjnych i
koncentrację na głównych kompetencjach. Jest odzwierciedleniem
zaangażowania założyciela w początkowej fazie rozwoju.
Obecnie nasze produkty i usługi oferowane są do małych i średnich
przedsiębiorstw, instytucji oraz klientów indywidualnych. Oferta
firmy obejmuje trzy główne domeny:PWIG – usługi
konsultacyjne Projektowanie, planowanie i wdrożenie innowacyjnych
przedsięwzięć. Analiza i opracowanie dokumentacji w celu uzyskania
wsparcia finansowego z Unii Europejskiej oraz pozyskania kapitału z
innych źródeł.Capital Assistant – rozwiązania finansowe
Głównym celem usług konsultingowych i pośrednictwa oferowanych w
tej domenie jest zwykle pozyskanie kapitału potrzebnego m.in. do
uruchomienia i rozwinięcia działalności, zakupu maszyn i urządzeń,
budowy domu, zakupu mieszkania.Trade Assistant – usługi
handlowe Poszukiwanie w kraju i zagranicą dostawców surowców,
materiałów, półproduktów i klientów. Oferowany pakiet usług
obejmuje także zarządzanie produkcją na zlecenie oraz zarządzanie
procesem realizacji zleceń.