Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Magni

Kontakt email, www
ul. Pielgrzymia 4/5 zobacz inne firmy z Pielgrzymia
20-502 Lublin , woj. Lubelskie

Ubezpieczenia

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia
  • Doradztwo Finansowe

O nas

Dynamicznie rozwijajcy si rynek ubezpiecze oraz rónorodno produktówubezpieczeniowych, stworzyy podstawy do pojawienia siwyspecjalizowanej jednostki, jak jest broker ubezpieczeniowy.Celem dziaalnoci brokerskiej jest zapewnienie zainteresowanympodmiotom optymalnej ochrony ubezpieczeniowej przy zachowaniukonkurencyjnoci stosowanych stawek. Powierzenie obsugi ubezpiecze wprzedsibiorstwie brokerowi, pozwala bezpieczniej i pewniej prowadzidziaalno gospodarcz, zdejmujc z siebie ciar i odpowiedzialno zwizanz analiz ryzyka przygotowaniem indywidualnego programu ubezpiecze,dostosowanego do specyfiki Pastwa dziaalnoci, negocjacj stawek,konstrukcj umów i ich biec obsug, eliminowaniem negatywnych zapisówOWU.Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów z dziedziny prawa, ekonomiii zarzdzania ryzykiem, którzy su pomoc zarówno z zakresu doradztwaprawno ubezpieczeniowego jak i penym wsparciem w procesielikwidacji szkód.Wieloletnie dowiadczenie w brany nauczyo nas dostrzega indywidualnepotrzeby kadego klienta. Swoim zaufaniem obdarzyo nas wiele firmregionalnych i ponadregionalnych (rekomendacje).Dzi chcemy, aby i Pastwo znaleli si w gronie klientów zadowolonychz naszych usug.Dziaajc jako broker wystpujemy zawsze w imieniu i na rzeczKlienta.Wspópraca z nasz firm pozwoli Pastwu na analiz dotychczasowegoprzebiegu ubezpiecze, pozwoli dostrzec moliwoci nowych rozwiza, bymoe bardziej odpowiadajcych Pastwa potrzebom. Jako reprezentantprzedsibiorcy negocjujemy w jego imieniu warunki ubezpieczenia iprzede wszystkim skadki ubezpieczeniowe, obniajc koszty zwizane zubezpieczeniami. Klient nie ponosi adnych kosztów naszej pracy.Jestemy przygotowani do tego by zapewni pen obsug dla wszystkichrodzajów ryzyk wystpujcych na rynku. Nie ma dla nas trudnychubezpiecze.Nie obawiamy si konkurencji – nasza wiedza, dowiadczenie izaangaowanie pozwalaj nam uczestniczy w wielu przetargach i wygrywaje.Liczc na owocn wspóprac gwarantujemy, e do kadego zgoszonegozagadnienia podejdziemy indywidualnie, a w naszej pracy dla Pastwabdziemy si kierowa zasad najwyszego zaufania.Pool Broker Sp. z o.o. posiada zezwolenie Pastwowego Urzdu NadzoruUbezpiecze nr 990/01. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialnocicywilnej z tytuu prowadzonej dziaalnoci brokerskiej do sumy1.500.000 EUR oraz dodatkowe ubezpieczenie OC z tytuuwykonywania zawodu (polisa nadwykowa) na sum 2.000.000 EUR.