Polinvest-Audit Sp. z o.o.

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Polinvest-Audit Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym dobadania sprawozdań finansowych wpisanym na listę prowadzoną przezKrajową Radę Biegłych Rewidentów w 1998 roku. Świadczymy usługi z zakresu audytu finansowegoi podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, badaniawykorzystania środków pomocowych, doradztwa w zakresie wycenyprzedsiębiorstw, przekształcania sprawozdań finansowych na MSSF,uczestnictwo w opracowaniu prospektów  emisyjnych.Firma dysponuje zespołem wykwalifikowanych biegłych rewidentów orazdoradców podatkowych z dużym doświadczeniem, wiedzą,aplikujących nowoczesne metody badania. Spółka współpracuje teżz wieloma biegłymi rewidentami  oraz ekspertamiz zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz rynkukapitałowego. Zlecone prace wykonujemy w następujących zespołachpracowniczych: Biuro AudytuDział Analiz i SzkoleńBiuro RachunkoweDział PodatkowyŚwiadczymy usługi bazując na wiedzy i doświadczeniuz zakresu rachunkowości, prawa handlowego i podatkowego,audytu środków uzyskanych z funduszy pomocowych, a takżena znajomości rynku kapitałowego. Jednoczesna współpraca z jednostkami powiązanymi (kancelariąprawną oraz spółką doradztwa biznesowego) stwarza dla nasmożliwości harmonijnego, kompleksowego podejścia do obsługiklienta.Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej POLINVESTobejmującej:Naszą zasadą podstawową jest rzetelność w realizacji każdegozlecenia, naszą troską jest zrozumiałość i wiarygodnośćpotwierdzanych przez nas informacji finansowych.