Oddział w Elblągu

Kontakt email, www
ul. Stary Rynek 61
82-300 Przezmark , woj. Warmińsko-Mazurskie

Ubezpieczenia

Kredyty

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia
  • Kredyty
  • Doradztwo Finansowe

O nas

Dom Kredytowy Notus S.A. należy do wielkiej trójki firmdoradztwa finansowego w Polsce. Powstał w marcu 2004 roku zinicjatywy pięciu osób fizycznych, jako niezależny broker produktówhipotecznych.Obecnie klienci Domu Kredytowego Notus mają do dyspozycji pełnągamę produktów finansowych: kredyty hipoteczne, produktyinwestycyjne, plany oszczędnościowe, produkty ubezpieczeniowe.Posiadamy 25 oddziałów w największych miastach w Polsce. Zespółdoradców liczy ponad 300 osób.Misją Domu Kredytowego NOTUS S.A. jest niezależne doradztwo wwyborze najlepszej oferty z szerokiej palety produktów finansowych,z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb i oczekiwańKlienta.Model działania naszych doradców definiuje nazwa firmy - NOTUS, copo łacinie znaczy przyjazny, zaufany. Zadowolenie naszychKlientów motywuje nas do jeszcze większej pracy nad ofertą orazjakością naszych usług. Siłą firmy jest indywidualne podejście dopotrzeb Klienta oraz utrzymywanie bardzo dobrych relacji z bankamii innymi partnerami.Dom Kredytowy Notus S.A. bierze udział w tworzeniu rozwiązań istandardów mających kluczowe znaczenie dla rynku DoradztwaFinansowego w Polsce. Poprzez aktywne uczestnictwo w KonferencjiPrzedsiębiorstw Finansowych oraz Związku Firm Doradztwa Finansowegostaramy się aby nasze długoletnie doświadczenie wykorzystanezostało w celu podniesienia jakości funkcjonowania całej branży.Jako pierwsza firma z branży zadeklarowaliśmy przyjęcie dostosowania – rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego -Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.Władze spółki:Zarząd:Robert Pepłoński – Prezes ZarząduJacek Dziadak – Wiceprezes ZarząduMichał Przygoda – Członek ZarząduRada Nadzorcza:Paweł Adamiak – Przewodniczący Rady NadzorczejAdam Cwynar - Członek Rady NadzorczejArtur Sikora - Członek Rady NadzorczejDOM KREDYTOWY NOTUS S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana przez SądRejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, do rejestruprzedsiębiorców pod numerem KRS 0000324689, NIP 5252286547, REGON015644697Kapitał Akcyjny: 500.000,- PLN