Nord-Consulting Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Chmielewskiego 5 zobacz inne firmy z Chmielewskiego
81-721 Sopot , woj. Pomorskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

NASZA OFERTAUsługi związane z nieruchomościami oraz rzeczowymiskładnikami majątku:- wycena oraz weryfikacja wartości składników majątku: gruntów,budynków, budowli oraz infrastruktury,- pośrednictwo w zakresie zbywania nieruchomości i innychskładników majątku,- inne usługi w zakresie nieruchomości oraz składnikówmajątkowych.Doradztwo finansowe oraz strategiczne:- analizy ekonomiczno – finansowe,prywatyzacyjne oraz restrukturyzacyjne weryfikacja analiz,wyceny- opracowanie business – planów oraz studiów wykonalności,- opracowanie programów naprawczych firm.Pozyskiwanie środków unijnych:- sporządzanie wniosków o pozyskanie funduszy/dofinansowania/ ze środków UE,- doradztwo w zakresie możliwości oraz wysokości dofinansowania podkatem rodzaju i zakresu działalności.Usługi księgowe:- organizowanie obiegu dokumentów,- budowanie lub modyfikowanie zakładowego planu kont,- prowadzenie ksiąg rachunkowych KPiR – w oparciu o programSymfonia,- kompleksowe rozliczanie podatkowe i ubezpieczeniowe,- rozliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac – przywykorzystaniu programu Symfonia Płace,- sporządzanie bilansu i sprawozdań do Urzędów i Sądów,- rozliczanie składek ZUS – sporządzanie deklaracji (programPłatnik).