MultiKredyt Biuro Finansowe

Kontakt email, www
Krzeszowicka 1
31-157 Kraków - Stare Miasto , woj. Małopolskie

Ubezpieczenia

Inwestycje

Kredyty

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia
  • Inwestycje
  • Kredyty
  • Doradztwo Finansowe

O nas

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z KREDYTUposiadające pełną zdolność do czynności prawnychposiadające stałe zameldowanie na terenie Polskiposiadające (nowy) dowód osobisty (dokument musi mieć aktualnądatę ważności)wykazujące się akceptowanymi przez bank dochodami, którychźródło są w stanie udokumentowaćosoby, które nie posiadają zaległości w spłatach innychzobowiązań finansowych, kredytów, podatkówzatrudnione na podstawie umowy o pracęzatrudnione na umowę w formie kontraktu czasowegoemeryci, renciści: w tym renta rodzinna, inwalidzka,strukturalna (za wyjątkiem renty socjalnej), osoby otrzymującezbieg świadczeńosoby będące na urlopie górniczym/kolejowymotrzymujące świadczenie przedemerytalneprowadzące działalność gospodarcząwykonujące wolne zawodyrolnicydziały specjalne produkcji rolnejKREDYT GOTÓWKOWYNa dowolny celBez zabezpieczeńBez poręczycieliKwota kredytu od 500 do 100 000 złBez zgody współmałżonka do 20 000 złBez zaświadczenia o dochodach do kwoty 20 000 zł (gotówka),50 000 zł (konsolidacja)Okres kredytowaniaMożliwość rozłożenia kredytu od 3 do 96 miesięcyDecyzja kredytowaSzybka decyzja kredytowa - od 5 minut do 2 godzinRealizacja kredytuSzybka wypłata kredytu – możliwość wypłaty po godzinie odwstępnej akceptacjiRóżne formy realizacji kredytu:- przelew na posiadane kontoosobiste,- przelew na rachunek założony przez bank dla potrzeb realizacjikredytu,- przelew na konto osobiste osoby trzeciej,- wypłata na podstawie czeku,- wypłata przekazem pocztowym- wypłata w bankuWymaganiaminimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej – 6miesięcyminimalny okres zatrudnienia – 3 miesiąceTELEFON – stacjonarny lub komórkowy na abonament lub mix lubkarta(rodzaj telefonu uzależniony od źródła dochodu i ofertybanku)KREDYT KONSOLIDACYJNYMasz już dosyć pamiętania o terminach wielu rat?Czy wiesz, że kredyt konsolidacyjny może być Twoim rozwiązaniem?Połącz wszystkie swoje kredyty w jeden i zacznij płacić mniej.Nowa rata może być nawet o 50% mniejsza od Twoich dotychczasowychrat!Konsolidacja to najlepsze rozwiązanie dla obniżenia spłacanych ratpołączenia różnych kredytów w jeden tańszy,tylko jedna rata w miesiącu, niższa od sumy dotychczasowychrat,możliwość konsolidowania kredytów gotówkowych,samochodowych,kart kredytowych i zadłużeń na koncie,oprócz konsolidowanych kredytów dodatkowa kwota na dowolny cel,KREDYT HIPOTECZNYCel kredytu:- na budowę domu- remont, przebudowę, rozbudowę i modernizację- zakup domu, mieszkania, działki- zrefinansowanie drogich kredytów- na każdy dowolny celW ofercie biura, oprócz standardowych,dostępne są kredyty na uproszczonej procedurze KREDYT SAMOCHODOWYkredyt na oświadczenie dla prowadzących działalnośćgospodarczą pod zastaw posiadanego samochodu, lub na zakupsamochodu, dla pozostałych- udokumentowanie dochodu.wysokość kredytu: - dla samochodów nowych i używanych do 12 lat- 100% wartości samochodu, - dla samochodów pow. 12 lat - kwotakredytu do 12 tysięcy,wymagany 3 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej,lub zatrudnienie od minimum 3 miesięcy.bez przedstawiania zaświadczeń ZUS I US.Kredyt samochodowy daje Ci możliwość zakupu swojego wymarzonegopojazdu.Nie wymagamy wpłaty własnej i zaświadczeń o dochodach.Wszystkie kredyty mogą być ubezpieczone.Dostępne są kredyty zopcją dobrowolnego ubezpieczenia!