MoneyWay

Kontakt email, www
Ul. Krakowska 10
54-129 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Wykonujemy:Prognozy Finansowe  na potrzebykredytów, dotacji unijnych, przejęć, oceny płynnościAnalizy finansowe pozwalające określić kondycjęprzedsiębiorstwa, ustalić słabe punkty i drogę naprawyBiznes Plany  na potrzeby kredytów,dotacji oraz dla inwestorów i rad nadzorczychWyceny Przedsiębiorstw metodami majątkowymi,dochodowymi, mieszanymi, a viagra sales usa także wyceny porównawczeDoradztwo Finansowe i Kredytowe Wybieramy najlepszy kredyt, negocjujemyoprocentowanie z bankami, dobieramy konta oszczędnościowe i lokaty.Analitycy i doradcy finansowi, posiadają wieloletnie doświadczenie,zdobyte  dzięki pracy w bankach, firmach consultingowych,podczas prowadzenia własnych działalności. Dzięki czemu wykonywaneprzez nas prace są solidne i a współpraca długotrwała.Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi jak iprzedsiębiorcami, przy zachowaniu poufności danych.moneyWay jest odpowiedzią na rosnące wśród firmconsultingowych zapotrzebowanie na profesjonalne iwysoko-jakościowe usługi w zakresie budowy prognozi analiz finansowo-ekonomicznych, przy jednoczesnym zachowaniurozsądnej ceny pozwalającej zleceniodawcom tych usług na utrzymanieswojej rentowności.Dlaczego MoneyWay?Po pierwsze niższe koszta, niż w sytuacji zatrudnianiaanalityków na umowę o pracęPo drugie jako podmiot dbamy o naszą reputację i wprzeciwieństwie do wolnych strzelców stale utrzymujemy jakośćnaszych usług na najwyższym poziomie, a każdy klient jest dlanas tak samo ważnyPo trzecie profesjonalizm i kompleksowa oferta -oferujemy Państwu nasze wieloletnie doświadczenie w zakresiesporządania projekcji finansowych, wycen oraz analiz kondycjiorganizacji oraz wszelkich innego typu analizfinansowo-ekonomicznych.Dzięki specjalizacji jesteśmy w stanie opracowywać profesjonalne iwysokojakościowe analizy i projekcje finansowe w krótkim czasie poprzystępnej cenie, a firmy consultingowe maja stały dostęp do kadryspecjalistów bez zbędnych kosztów pracy.Jednak MoneyWay to nie tylko platforma b2b, nawiązujemy równieżwspółpracę z przedsiębiorstwami, dla których świadczymy różnegotypu usługi, jak np. wyceny ale również i okresowe badania kondycjifinansowej