Marketing Media Katowice Oddział Pszczyna

Kontakt email, www
Kajki Michała 1
56-200 Góra , woj. Dolnośląskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Marketing Media Group
Kilka słów o nas - dysponujemy
wykwalifikowaną kadrą z wieloletnim doświadczeniem w branży
Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR)jak ibranży
poligraficzno- reklamowej.

Zapewniamy Państwu profesjonalne podejście do każdego
tematu, miłą atmosferę a co ważne w dzisiejszych czasach brak
nerwowej atmosfery przy realizacji zadań powierzonych nam przez
Państwa.Zajmiemy się wszystkim, po to by Państwo mogli
cieszyć się z rezultatów naszej pracy, a Państwa Klienci byli mile
zaskoczeni profesjonalnie przygotowaną ofertą, doskonałymi
pracownikami, co bezpośrednio przełoży się na wyniki finansowe
Państwa firmy. Naszafirma głównie obsługuje naszych Klientów
przez Internet co skraca czas realiyacji i oczywiście wpływa na
koszty finalnego dla Państwa produktu. Nam natomiast pozwala na
obsługę Klientów z całej Polski i poza jej granicami
.
Nasi pracownicy są gwarancją
Państwa zadowolenia i sukcesem naszej firmy . Jesteśmy w stanie
zaspokoić wszelkie Państwa wymagania, zrealizujemy każde
zamówienie. Służymy fachowym doradztwem, a każde zamówienie i
każdego Klienta traktujemy w sposób indywidualny. Zawsze
dostosujemy nasze możliwości do Państwa oczekiwań, nigdy odwrotnie.
Jesteście Państwo dla nas najważniejsi, a my pracujemy po to aby
Państwa oczekiwania zostały spełnione w zakresie jakości,
oryginalności, pomysłowości, staranności podejścia do każdego
zlecenia i terminowości.

Marketing Media Group
A few words about us - we have qualified staff with many
years of experience in Human Resources Management (HR) as well as
printing and advertising industry.
We provide a professional approach to each topic and what is
important today not nervous atmosphere in the implementation of the
tasks entrusted to us by you. Well take care of everything, so
that you can enjoy the results of our work, and your customers were
pleasantly surprised professionally prepared offer, excellent
staff, which directly translate into financial performance of your
business. Our company mainly support our customers through the
Internetreducing the time and of course affects the final
cost for your product. But allows us to service clients from across
the Polish and beyond.
Our employees are a guarantee
of your satisfaction and success of our company. We are able to
cater to all your requirements, we will process each order. We
provide professional advice, and every order and every customer is
treated on an individual basis. We always adapt our capabilities to
your needs, not vice versa. You are the most important to us, and
we are working so that your expectations are met in terms of
quality, originality, creativity, diligence approach to each order
and timeliness.
We invite you to send queries to the
primary advisor office@emarketing-media.com.pl

Mobile : +48.506933448

+48.605835657