MANARO Kancelaria Rachunkowa 1

Kontakt email, www
Stalowe 4
31-920 Kraków , woj. Małopolskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Nasze usługi obejmują:prowadzenie ksiąg rachunkowych,opracowywanie zakładowych planów kont,prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,prowadzenie ewidencji środków trwałych,sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych iprawnych oraz podatku od towarów i usług,sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych dowłaściwych urzędów,prowadzenie spraw kadrowo - płacowych, w tym:    doradztwo z zakresu rekrutacji i selekcjikandydatów do pracy,    zakładanie i bieżące prowadzenie aktosobowych,    naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń zestosunku pracy,    rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracypracowników,    rozliczanie składek z ubezpieczeniaspołecznego i zdrowotnego, pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółekhandlowych,reprezentowanie przed urzędami,doradztwo księgowe i prawo gospodarcze,budżety, biznesplany, rachunkowość zarządcza,doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółekhandlowych,doradztwo finansowe,obsługa administracyjna firm.