LeasingRozwija.pl

Kontakt email, www
Bitwy Pod Płowcami 1
81-807 Sopot , woj. Pomorskie

Leasing

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Leasing
  • Doradztwo Finansowe

O nas

Spóźnienie jednej raty pozwala leasingodawcy odebrać towar,a nawet wypowiedzieć inne umowy leasingu. Przedsiębiorca, którystracił przedmiot leasingu, i tak musi spłacić wszystkie pozostałeraty za ten przedmiot. Zmniejszenie odszkodowania płaconego przezklienta zależy od trudnych do spełnienia warunków firmyleasingowej.Standardowe zapisy umów leasingu przewidują, że w przypadkuopóźnienia w spłacie nawet jednej raty leasingu, leasingodawca maprawo do wypowiedzenia umowy. Odbiera przedmiot leasingu, co więcej– żąda spłaty wszystkich rat do końca okresu leasingu, naliczającdodatkowo wysokie kary za opóźnienie oddania przedmiotu leasinguczy opłaty za windykację. Zaprzestanie spłat w ramach jednej umowydaje też podstawę do wypowiedzenia leasingodawcy wszystkich umówzawartych z danym leasingobiorcą.– Takie postępowanie może łatwo doprowadzić do bankructwa firmę,która zalega ze spłatą rat – mówi Wiesław Cetera, prezesStowarzyszenia Fair Business, pomagającego przedsiębiorcom, którzymają kłopoty z rozliczeniem leasingu.Deklarują dobrą wolęFirmy leasingowe deklarują jednak, że restrykcyjne przestrzeganieprocedur to ostateczność.– Część restrykcyjna warunków umów dotyczy wyłącznie firm, którenie chcą w normalny sposób spłacać zobowiązań. W przypadku wnioskuo zmianę warunków umowy jej wcześniejsze rozwiązanie czywprowadzenie zmian staramy się pomóc naszym klientom – deklarujeMarek Dziok z Europejskiego Funduszu Leasingowego.Przypomina, że takie, a nie inne zasady rozliczenia umów leasinguwynikają z art. 70915 kodeksu cywilnego. A ten przewiduje, że wrazie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu wskutekokoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność,finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowegozapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconychrat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutekzapłaty ich przed umówionym terminem, i rozwiązania umowyleasingu.Chodzi tu m.in. o odsetki od kapitału, ale to niewielka kwota.Jeśli do spłaty zostało jeszcze 24 tys. zł przez dwa lata, tobędzie to około 2,5 tys. zł. Znacznie większa korektaprzysługiwałaby klientowi w momencie sprzedaży przedmiotu leasingu.Zwykle firma leasingowa daje sobie na to aż 90 dni. Jeśli w tymczasie nie pozbędzie się przedmiotu leasingu, jest on poddawanywycenie przez leasingodawcę lub wskazanego przez niegoeksperta.– Jakość tych wycen pozostawia wiele do życzenia – mówi ZbigniewFelicki, prawnik prowadzący serwis leasingpokrzywdzeni.pl.Dodaje, że nie ma zasad, które nakładałby na leasingodawcęobowiązek dbałości o oddany przez klienta sprzęt. A sprzętniezadbany trudniej sprzedać. Firmy leasingowe bronią się, żeczęsto to klienci oddają zdewastowany sprzęt. ...] więcej oleasingu w Gazecie Prawnej