Kryter Sp. z o.o. Audyt - badanie sprawozdań finansowych

Kontakt email, www
Wolności 9/3
50-071 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

 O firmie     Zakład Badań Finansowych„KRYTER” Spółka z o.o.  zostałautworzona w 1992 r. przez praktyków gospodarczych – biegłychrewidentów.     Wpisany jest  doKrajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dlaWrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy podnumerem 000118468.     Kapitałzakładowy wynosi 50 000,00 zł.    Wspólnikami Spółkijest dwóch biegłych rewidentów i prawnik.     Zarząd Spółkistanowią:       -  Teresa Niedbał –Bryłka       Prezes Zarządu       -  AlicjaGarbalińska              Wiceprezes Zarządu    Spółka wpisana jest nalistę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, podpozycją 837.   Biegli Rewidenci zatrudnieni w Spółce wzbogacają swoją wiedzę dzięki uczestniczeniu w kursach i  szkoleniach, co gwarantuje wysoką jakość       świadczonych usług.    Z tytułu świadczonychusług jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.