Kancelaria Prawna Veritas

Kontakt email, www
ul. Wojska Polskiego 58/4 Szczecin
70-477 Szczecin , woj. Zachodniopomorskie
 • Kancelaria Prawna 'Veritas' zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę prawną osób fizycznych i prawnych, w szczególności przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek osobowych i kapitałowych, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.
 • Świadczenie usług prawnych realizowane jest poprzez:
 • doradztwo prawne i konsultacje
 • pisemne odpowiedzi na pytania prawne
 • sporządzanie opinii prawnych
 • analizę dokumentów
 • analizę, opiniowanie i redagowanie umów;
 • opracowywanie statutów, regulaminów, aktów prawnych
 • prowadzenie korespondencji w imieniu klienta
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych, umów, pism urzędowych, wniosków, wezwań, odwołań, reklamacji, podań, pism do prokuratury, skarg itp.
 • pomoc w tworzeniu, przekształcaniu, działalności bieżącej oraz likwidacji firm, spółek, fundacji, spółdzielni i stowarzyszeń.
 • prowadzenie oraz uczestnictwo w negocjacjach, postępowaniach polubownych i mediacjach.
 • pomoc w ubieganiu się o środki finansowe w ramach funduszy unijnych.
 • przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń.
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowych.
 • windykację wierzytelności.
 • Szczegółowa specyfikacja podstawowych czynności w podziale na poszczególne dziedziny prawa znajduje się w zakładce Specjalizacje.
 • prawnik Szczecin,

Ubezpieczenia

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

 • Ubezpieczenia
 • Doradztwo Finansowe

O nas

 • Kancelaria Prawna 'Veritas' w Szczecinie zrzesza wielu doświadczonych prawników specjalizujących się w wybranych dziedzinach prawa. Ponadto Kancelaria ściśle współpracuje z adwokatami, radcami prawnymi, notariuszem, doradcą podatkowym, specjalistą od pozyskiwania funduszy unijnych, rzeczoznawcą majątkowym oraz doradcą finansowym.
 • Dzięki opisanemu kapitałowi szeregu specjalistów Kancelaria Prawna 'Veritas' zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę prawną osób fizycznych i prawnych, w szczególności przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek osobowych i kapitałowych, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.