Kancelaria Pohtz i Sobel

Kontakt email, www
Al. Kościuszki Tadeusza 16 zobacz inne firmy z Kościuszki Tadeusza
31-532 Kraków II dzielnica Grzegórzki , woj. Małopolskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

    Prawoadministracyjne w pełnymzakresie:   pomoc w załatwianiu wszelkich spraw ireprezentowanie przed urzędami administracjipublicznej - pisma,wnioski, odwołania, skargi, zażalenia.      Zagadnienia prawnedotyczące nieruchomości:     ustalaniei regulacje stanów prawnych wszelkichnieruchomości,  pełnapomoc w odzyskaniunieruchomości wywłaszczonych lub przejętych przez     Państwolub jednostki samorząduterytorialnego, postępowania w sprawie stwierdzenianieważności orzeczeń i decyzji, pozyskiwanie odszkodowań zautracone     nieruchomości, przygotowanienieruchomości do inwestycji, przygotowywanieprojektów umów zawieranych w ramach obrotu nieruchomościami     (kupno, sprzedaż, użytkowanie wieczyste,użytkowanie, dzierżawa, najem,użyczenie, zabezpieczeniahipoteczne, służebności gruntowe             i osobiste), opiniowanie umówzawieranych w ramach obrotu nieruchomościami, uczestnictwo i pomoc w negocjacjach.                       Stowarzyszenia i fundacje:    pomoc w zakładaniu, organizacji i rejestracjistowarzyszeń i fundacji, sporządzanie, przygotowywanie iopiniowanie dokumentów w tym zakresie,     między innymi uchwały, statuty, protokoły, atakże obsługa prawna po zarejestrowaniu.            Udzielanieporad, przygotowywanie pism, wniosków, pozwów, skarg, projektówumów,opiniowanie         dokumentów, kompletowanie dokumentacji,udział w negocjacjach w sprawach zzakresu: prawa spadkowegoprawacywilnego prawa rodzinnegoi opiekuńczego  prawa pracy           Ponadto dochodzenieodszkodowań i reprezentowanie w ramachegzekucji komorniczych.