Kancelaria Badania Sprawozdań Finansowych Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Lubostroń 3/2 Kraków
30-383 Kraków VIII Dębniki , woj. Małopolskie
Usługi potwierdzające i atestacyjne opiniowanie ceny udziałów w spółce z o. o., wycena akcji w spółce akcyjnej, badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o. o., badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej, badanie sprawozdań zarządu spółki akcyjnej sporządzonych w związku: z zamiarem nabycia przez spółkę mienia od założyciela lub akcjonariusza, ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego, badanie sprawozdań finansowych spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki, badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej, badanie planów: połączenia spółek, podziału spółki, przekształcenia spółki.

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Misją Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie merytorycznym dla dobra naszych Klientów, przy zachowaniu niezależności, wiarygodności i obiektywizmu realizowanych zadań. Wprowadzenie tej idei do codziennej praktyki nakłada na nas szczególne obowiązki wynikające z więzi tworzonych przez partnerstwo Kancelarii i jej aktualnych oraz przyszłych Klientów. W zakresie badania sprawozdań finansowych naszych Klientów uczestniczymy w unikalnej formie współpracy Stron, szczególnie ważnej ze względu na konieczny ustawowy warunek niezależności. Ta współpraca opiera się na zasadzie wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wynikających ze specyfiki spełnianych ról, tak przez badanego jak i badającego. Partnerstwo i dobro Klientów są podstawą naszego działania przy świadczeniu wszystkich usług będących przedmiotem działalności naszej Kancelarii. Klienci oczekują zapewnienia bezstronności, profesjonalizmu, rzetelności, dokładności i szybkości działania Kancelarii, a także bezpieczeństwa oraz poufności powierzonych informacji i dokumentów. Oczekiwania te staramy się zawsze spełnić. Z kolei naszym ekspertom sprzyja i pomaga w realizacji powierzonych obowiązków wzajemne zaufanie Stron, budowane w oparciu o kompetentne i odpowiedzialne współdziałanie. Zapraszając Państwa do współpracy chcielibyśmy zapewnić, że działanie Kancelarii w oparciu o zasady wynikające z przyjętej Misji jest naszym podstawowym celem, a pozytywny wizerunek naszych Klientów i ich zaufanie do nas kształtuje i umacnia pozycję Kancelarii na rynku usług audytorskich,  rachunkowych,  doradczych i konsultingowych.