Kancelaria Audytorska 2A Anna Antonik

Kontakt email, www
Kancearia audytorska 2
44-121 Gliwice , woj. Śląskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

KancelariaAudytorska 2A Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą sięwaudycie finansowym.Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano w 2005roku, podnumerem KRS 0000 235484. Uprawnienie do badania sprawozdańfinansowych zostało spółce nadane decyzją Krajowej Izby BiegłychRewidentóww Warszawie, w dniu 5 lipca 2005 r. i zaewidencjonowanepod numerem 3026.Kancelaria Audytorska 2A Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy, aPrezesemZarządu jest: mgr inż. AnnaAntonik-biegły rewident, wpisana na listę podmiotów uprawnionychdo badania sprawozdańfinansowych pod numerem 10082.Anna Antonik jest również biegłym sądowym do spraw rachunkowości wokręgu Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Gliwicach.Siedziba spółki znajdujesię w Gliwicach przyulicy Dekabrystów 22.Usługi świadczone przez Kancelarię Audytorską 2A są ubezpieczoneod odpowiedzialności cywilnej.