Kancelaria Auditingu i Podatków ALFA-Grójec

Kontakt email, www
ul. Aleja Niepodległości 30 zobacz inne firmy z Grójec Niepodległości
05-600 Grójec , woj. Mazowieckie
Doradztwo w procesie zakupu i sprzedaży spółek oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Kancelaria powstała w roku 1991 jako Biuro Rachunkowe ALFA. W roku1999 zmieniono nazwę na Kancelarię Auditingu i Podatków ALFA,rozszerzając usługi biura rachunkowego o usługi biegłego rewidenta.Jadwiga GodlewskaAbsolwentka SGPiS w Warszawie, Studium Pedagogicznego (SGPiS) orazPodyplomowego Studium Podatkowego (SGH). Posiada uprawnieniaDoradcy Podatkowego 01846 i Biegłego Rewidenta nr 2003. Od 1991roku prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego, od 1999 rokuświadczy również usługi biegłego rewidenta,  szkoleniowe iwydawnicze.Dzięki swojemu doświadczeniom i wiedzy prowadzi szkolenia iwspółpracuje bądź współpracowała między innymi z takimi jednostkamiszkoleniowymi jak:FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI - WARSZAWAINFOR - WARSZAWAREWIKS SP. Z O. O. - WARSZAWACENTRUM EDUKACJI EKSPERT - WARSZAWAINSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW - WARSZAWAKRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW O/ WarszawaPOLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCISTOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCEOd 2003 do 2007 r. pełniła funkcję członka zarządu WarszawskiegoOddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie, a od 2007jest zastępcą Prezesa tego oddziału.Od 2004 do 2007 roku była, a od 2011 jest członkiem KomisjiSzkoleniowej przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.Od 2007 do 2011 r. była członkiem Krajowej Komisji Nadzoru KIBR.Od 2012 roku pełni też funkcję członka Zarządu StowarzyszeniaKsięgowych w Polsce O/O w Warszawie. W 2013 roku Prezydium ZarząduGłównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce powołało P. JadwigęGodlewską na członka Zespołu ds. modyfikacji treści programowychścieżki certyfikacji SKwP.Uznając dorobek i doświadczenie zawodowe właściciele grupykapitałowej PKF Consult sp. z o. o. Warszawa powołali P. JadwigęGodlewską na członka jej Rady Nadzorczej.P. Jadwiga Godlewska jest także autorką bądź współautorką licznychpublikacji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości jak teżrewizji finansowej.Łukasz GodlewskiAbsolwent SGH w Warszawie. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta nr12068 oraz certyfikat księgowego nr 19756/2007.Biegle posługuje sięjęzykiem angielskim.Doświadczenie zdobywał w wiodących spółkach audytorsko-doradczych:Pricewaterhouse CoopersBDOGrant ThorntonJest autorem publikacji na temat Międzynarodowych StandardówSprawozdawczości Finansowej oraz Polskich Standardów Rachunkowości.Jest wykładowcą współpracującym ze Stowarzyszeniem Księgowych wPolsce Oddział w Warszawie.