Invest Partner Doradcy Finansowi Sp. z o.o.

Kontakt email, www
investpartner.pl
,

Ubezpieczenia

Inwestycje

Emerytury

Kredyty

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia
  • Inwestycje
  • Emerytury
  • Kredyty
  • Doradztwo Finansowe

O nas

Doradcy finansowi INVEST PARTNER to grupa doświadczonych iniezależnych osób z dużym stażem. Doświadczenie i codzienna analizaproduktów finansowych to nasze mocne atuty.INVEST PARTNER jest firmą specjalizującą się w doradztwiefinansowym opartym o dostępne na rynku polskim produkty i usługifinansowe.Działamy w oparciu o sieć Doradców Finansowych, którzy wykonują dlaosób zainteresowanych indywidualną Analizę Finansową i na podstawiejej wyników przygotowują plan finansowy dopasowującrozwiązania do potrzeb i możliwości klientów.Tworzymy nową jakość obsługi przez profesjonalizm, wygodę,rzetelność i staranność w dobieraniu planów, które w określonymczasie w przyszłości, dadzą oczekiwane korzyści. Nasi doradcy są dodyspozycji w miejscu i terminie wyznaczonym przez klientów, którymchcemy zapewnić wygodę i oszczędność czasu.Spośród wielu ofert funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń ikredytów, wybieramy i doradzamy takie rozwiązania, którenajbardziej odpowiadają potrzebom i możliwościom naszychpotencjalnych klientów. Podstawowymi zasadami, którymi konsekwentnie się kierujemy,są: Lojalnośćuczciwe podejście do siebie, Klienta i firmy.Rozwagastarannie tworzymy rekomendacje, a w razie wątpliwościwybieramy mniejsze ryzyko. Dobieramy sprawdzonych partnerów iDoradców Finansowych.Ambicjajesteśmy pierwsi, a więc od podstaw budujemy rynekpolskiego doradztwa finansowego. Chcemy być najlepsi.Rzetelnośćstarannie analizujemy sytuację i na bieżąco informujemyKlientów. Udostępniane przez nas informacje są zawsze rzetelne.Klientów, ich pieniądze i czas traktujemy z szacunkiem.Cierpliwośćkoncentrujemy się na długoterminowych relacjach zarówno zDoradcami, jak i Klientami.Bezpieczeństwostosujemy sprawdzone rozwiązania i minimalizujemyryzyko.Dyskrecjasprawy, o których rozmawiają Doradcy z Klientami, pozostajązawsze sprawami tylko między Doradcą i Klientem.