Grupa TUR Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Hrubieszowska 1 zobacz inne firmy z Hrubieszowska
15-797 Warszawa , woj. Podlaskie

Ubezpieczenia

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia
  • Doradztwo Finansowe

O nas

Dla kogoW ramach ubezpieczenia majątkowego przedsiębiorca, bądź osobafizyczna ma możliwość pokrycia stary wynikłej z nagłego inieprzewidzianego zdarzenia losowego.Przedmiot ochronyPrzedmiotem ubezpieczenia jest menie wskazane w umowieubezpieczania, będące własnością ubezpieczonego, takie jak budynki,wyposażenie, czy sprzęt elektroniczny, ale również środki obrotowei mienie osób trzecich znajdujące się w posiadaniu, w pieczy lubpod kontrolą ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązekubezpieczenia.Zakres ochronyZakres ubezpieczania to najczęściej wymienione i zdefiniowane wpolisie zdarzenia. Istnieje również możliwość zawarciaubezpieczenia w systemie tzw. „wszystkich ryzyk (All Risk ),w którym to towarzystwo nie odpowiada jedynie za zdarzeniazdefiniowane w katalogu wyłączeń.Suma ubezpieczeniaSuma Ubezpieczania określa maksymalną wysokość odpowiedzialnościtowarzystwa ubezpieczeniowego. Powinna odpowiadaćfaktycznej wartości ubezpieczonego mienia, z uwzględnianiempodstawy oszacowania jej wielkości i może to być :· wartość księgowa brutto· wartość odtworzeniowa· wartość rzeczywista (uwzględniająca zużycie techniczne)Produkty· Mienie od wszystkich ryzykSprzęt elektronicznyMaszyny od uszkodzeńMienie w transporcie (cargo)Ryzyka budowlano-montażoweUtrata zyskuOdpowiedzialność cywilnaOdpowiedzialność władz spółkiUbezpieczenia rolniczeUbezpieczenia lotniczeZapraszamy do współpracy nasi specjaliści przygotują dlaPaństwa indywidualny program oparty na wynegocjowanychwarunkach, uwzględniający specyfikę i rodzaj działalności. Pomogą wpoprawnym oszacowaniu wielkości mienia i systemu w jakimpowinno ono zostać objęte ochroną. W przypadkupodmiotów zobligowanych do stosowania ustawy Prawo ZamówieńPublicznych gotowi jesteśmy przygotować i przeprowadzićcałość postępowania.