Ges Consulting Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Ul. Gryfa Pomorskiego 14
30-350 Kraków VIII Dębniki , woj. Małopolskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Początki działalności firmy sięgają roku 1989. Od roku 1992 biurodziała w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.Biuro CONSILIUM Bogusław Cora prowadzi doradztwow zakresie podatków, księgowości, spraw pracowniczych, ZUSoraz szeroko rozumianej działalności gospodarczej.Biuro CONSILIUM Bogusław Cora posiada uprawnieniado przeprowadzania, zgodnej z ustawąO rachunkowości, weryfikacji ksiąg handlowych orazprzeglądów podatkowych.Biuro CONSILIUM Bogusław Cora obsługuje kilkusetstałych klientów i kilkudziesięciu klientów korzystającychz porad okresowo. Obsługujemy księgowości firmz kapitałem polskim jak i zagranicznym. Posiadamywieloletnie doświadczenie objawiające się w faktycznymuczestniczeniu w procesie zmian podatków i zasadprowadzenia księgowości w ciągu całego okresu transformacji,z gospodarki socjalistycznej do kapitalistycznej.Firma posiada w pełni dopasowaną do potrzeb klientówstrukturę, tj. dział ksiąg handlowych, dział małych księgowości,dział doradztwa podatkowego i sporządzania deklaracjipodatkowych, dział spraw pracowniczych. BiuroCONSILIUM Bogusław Cora posiada odrębny działkontroli wewnętrznej i szkoleń.W świadczeniu usług jesteśmy bardzo elastyczni, dopasowujemysię do faktycznych potrzeb specyficznych i odrębnych dlakażdego Klienta.Jesteśmy w stanie całkowicie wyręczyć firmę z potrzebyzatrudniania osób do papierkowej pracy. Odbieramy nażyczenie dokumenty z firmy, dostarczamy dokumenty do urzędów,występujemy wobec państwowych organów kontroli w imieniuklienta.