Gdańska Grupa Audytorów

Kontakt email, www
57
80-180 Gdańsk , woj. Pomorskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Prof. UG dr hab. Mirosław Krajewski

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego , d oktor
habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – finansów
przedsiębiorstw , w latach 2008- 2012 Prorektor ds. Rozwoju i
Finansów . S pecjalizacja w zakresie: Finanse
Przedsiębiorstw, Zarządzanie FinansamiPrzedsiębiorstw,
Analiza Finansowa, Finanse Publiczne, Zarządzanie majątkiem
obrotowym . Dorobek naukowy: monografie – 8,
podręczniki – 2, artykuły – 10 1 , recenzje prac doktorskich – 10,
recenzje innych opracowań w tym artykułów i książek – 31. Członek
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce , Członek
Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce , Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gdańsku.

Staże zagraniczne:
- w Bulogne sur Mer we Francji, w gminie
francuskiej w Dziale Księgowości i Finansów,
- na Uniwersytecie w Lizbonie,
- na Uniwersytecie w Stirling w Szkocji (Programy Tempus),
- na Uniwersytecie Guildhall w Londynie.