FOREX Doradztwo Finansowe - Biuro Handlowe

Kontakt email, www
Dojazd Staroniwa 1
35-055 Rzeszów , woj. Podkarpackie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

rednie kursy walut1USD3,0374 z31EUR4,1096 z31CHF3,3736 z3Dane z dnia: 12-06-2014» wicejKursy walut na e-mailCodzienne rednie kursy walut na Twj e-mail.Czy wiesz e ?Przy zamwieniach ON-LINE opacanych kart otrzymaszzamwiony produkt natychmiastowo.Produkty wysyane s automatycznie po poprawnej autoryzacji patnoci.Usuga dostpna 24h przez 7 dni w tygodniu.NewsletterZapisz sie na bezpatny newsletter o nowociach w naszym serwisie.Regulamin i umowa korzystania z kartypaliwowej przeznaczona jest dla przedsibiorcw, ktrzyposiadaj wasn flot pojazdw firmowych. Zobacz co moesz zyska dzikitakiemu rozwizaniu. Regulamin i umowa korzystaniaz karty paliwowej to produkt elektroniczny donatychmiastowego zastosowania. Wysyany na e-mail tu po odnotowaniuwpaty.Dla kogo jest przeznaczony produktRegulamin i umowa korzystania z karty paliwowej przeznaczonyjest dla przedsibiorcw, ktrzy posiadaj wasn flot pojazdw idodatkowo posiadaj karty paliwowe, w ktrej z sieci - Shell, BP ,Orlen, Lotos.Oprcz regulaminu otrzymasz rwnie umow o korzystanie z telefonusubowego, ktra jest integraln czci regulaminu.Dlaczego warto wprowadzi regulaminOpracowanie zawiera szczegowe informacje zwizane z transakcjami,jakie pracownik moe wykona za porednictwem kart typueuroShell , BP PLUS czy te Orlen FLOTA. Dzikitemu pracownicy nie bd mogli naduywa kart paliwowych.Integraln czci do Regulaminu i umowy korzystania z kartpaliwowych jest regulamin wydany przez dostawc kart, w ktrymznajduj si szczegowe informacje zwizane z limitem karty, moliwocitransakcji, itp.Co zawiera produktRegulamin jest gotowym produktem. Naley dokona jedynie edycji firmy(dopisa nazw), wydrukowa i zatwierdzi do stosowania. Po tejczynnoci nie pozostaje nic innego jak zapozna pracownikw zregulaminem.Oprcz regulaminu otrzymasz rwnie umow o korzystanie z kartypaliwowej, ktra jest integraln czci regulaminu.Przykadowa tres dokumentwW celu zapoznania si z dokumentami prezentujemy po 2 paragrafy zdokumentw:REGULAMIN KORZYSTANIA Z FIRMOWEJ KARTY PALIWOWEJ4Za pomoc Karty mona dokonywa wycznie Transakcji zwizanych zwykonywaniem obowizkw subowych, przy ktrych wykorzystany jestPojazd Subowy51. Kart przyznaje si na czas oznaczony.2. Wypowiedzenie stosunku pracy lub przeniesienie na stanowisko nieuprawniajce do korzystania z Karty powoduje obowizek niezwocznegozwrotu Karty.UMOWA O KORZYSTANIE Z FIRMOWEJ KARTY PALIWOWEJ11. Pracodawca powierza Uytkownikowi Karty prawo dysponowaniarodkami pieninymi w formie Karty Paliwowej o nazwie ... Nr ...2. Uytkownik owiadcza, i zgodnie z oglnym regulaminem korzystaniaze subowych kart patniczych oraz szczegowym regulaminem, przyjmujepen odpowiedzialno majtkow za powierzone mu zaliczkowo rodkipienine, o ktrych mowa w ust. 1 i zobowizuje si do zwrotu iwyliczenia si z powierzonego mienia.21. Uytkownik zobowizuje si do rozliczenia z powierzonych mu rodkwpieninych, o ktrych mowa w 1 ust. 1 niniejszej umowy.Firmow kart paliwow, w cenie:180.81 z z VATSowa kluczowe dla produktu: subowa karta paliwowa,pkn orlen, orlen, lotos, karta flota, karta paliwowa, grupa lotos, karta euroshell, firmowa karta paliwowa,firmowa kartapaliwowa, bpflota, bp,