FHU Agnieszka Rutkowska

Kontakt email, www
Ul. Chodkiewicza 29/1 zobacz inne firmy z Chodkiewicza
66-400 Gorzów Wielkopolski , woj. Lubuskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Oferujemy Państwu o wiele więcejniż tylko usługi księgowe:Natychmiast po podpisaniu umowy i odpowiednich pełnomocnictw,przejmiemy na siebie wszelkie kontakty z instytucjami państwowymi,zwalniając Was z tego obowiązku.Jedynym Państwa zmartwieniem, będzie dostarczenie do naszego biuradokumentów rozliczeniowych i pracowniczych (np. zwolnieńlekarskich, urlopów, itp.), a w przypadku takiego uzgodnienia,będziemy sami je odbierać z Państwa siedziby.My sporządzimy dla Państwa gotowe deklaracje podatkowe i wyślemy jedo odpowiednich urzędów, listy wynagrodzeń pracowników zestawieniafinansowe według Państwa założeńUdzielimy wskazówek, jakpowinniście optymalizować swoje przychody i wydatki, aby obciążeniaz tytułu podatków były możliwie najniższe.Nasze biuro rachunkowe przejmie na siebie całą odpowiedzialność zastan rozliczeń Waszej Firmy z urzędem skarbowym i ZUS!www.KsiegowoscGorzow.plPełna księgowość• Opracowywanie planów kont • Bieżąca ewidencja operacjigospodarczych • Księga główna i księgi pomocnicze: ewidencjaśrodków trwałych i wyposażenia, rozrachunki • Prowadzenie rejestrówpodatku VAT • Sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy oRachunkowości • Deklaracje podatkowe i rozliczenia z UrzędemSkarbowym • Sprawozdania do urzędu statystycznegoKsięga przychodówBieżąca ewidencja operacji gospodarczychEwidencja środkówtrwałych i wyposażenia, rejstry VAT, rozrachunkiDeklaracjepodatkowe i rozliczenia z Urzędem SkarbowymSprawozdania do urzędustatystycznegoRyczałt ewidencjonowany• Ewidencja przychodów • Ewidencja podatku VAT • Ewidencjaśrodków trwałych i wyposażenia • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym •Sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowegoPłace i ZUS• Sprządzanie listy płac • Ewidencja wynagrodzeń •Sporządzanie deklaracji ZUS • Przekazywanie deklaracji do ZUS wformie elektronicznej (Płatnik) • Informacje o uzyskanych przezpracownika dochodach i pobranych zaliczkach • Sporządzanie rocznychdeklaracji podatkowych dla pracownikówZakładanie firmy• Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej: • Ewidencjadziałalności gospodarczej • Ewidencja w Krajowym Rejestrze Sądowym• Urząd Statystyczny • Urząd Skarbowy • Zakład UbezpieczeńSpołecznychRaportyNa Twoje życzenie przygotujemy raporty ułatwiające prowadzenieTwojego przedsiębiorstwa. Przykładowe raporty to: • Stan iwiekowanie rozrachunków • Rachunek zysków i strat • Analiza wynikówfinasowych w przekroju według miejsc powstawania • Stan zobowiązańwobec budżetu • Inne raporty na życzenie • Arkusze kalkulacyjnezwiązane bądź nie związane z prowadzonymi przez nas księgami