Europartner Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Luboszycka 36
Opole ,

Ubezpieczenia

Oszczędności

Kredyty

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia
  • Oszczędności
  • Kredyty
  • Doradztwo Finansowe

O nas

Wysiłki nasze koncentrujemy na edukacji naszych
współpracowników. To armia wykształocnych profesjonalistów z
zakresu finansów i inwestycji. To koło zamachowe wszelkiego
rozwoju.
DORADCA FINANSOWY -ZAWÓD Z
PRZYSZŁOŚCIĄ.
Rynek usług doradczych z zakresu
doradztwa finansowego rozwija się bardzo prężnie. Od osób
specjalizujących się w ubezpieczeniach, kredytach, funduszach
inwestycyjnych i funduszach emerytalnych wymaga się doskonałej
znajomości zagadnień z każdej dziedziny, a także chęci
udzieleniapomocy i skuteczności w działaniu. Wiele osób
zastanawia się, kto może zostać doradcą finansowym. Aby ubiegać się
o to stanowisko trzeba być osobą komunikatywną i pomysłową, a
przede wszystkim - samodzielną i operatywną. Klienci poszukujący
porady u doradców finansowych często zadają sobie pytanie, kim jest
człowiek siedzący po drugiej stronie biurka lub u nich w domu,
jakie umiejętności musi posiadać osoba ubiegająca się o pracę na
tym stanowisku.
Więcej Skończył się
czas łatwego inwestowania. Sytuacja na giełdzie jest nerwowa.
Dobry doradca finansowy może być dla nas wybawieniem. Wybór
kompetentnej osoby lub profesjonalnej firmy jest trudny. Na rynku
jest mnóstwo osób nazywających się doradcami finansowymi. Trudno
ich zliczyć, bo nie jest prowadzony żaden rejestr.

DORADCA FINANSOWY - WRÓG CZY PRZYJACIEL?
Pojawił się niedawno. Trochę z potrzeby nadążania za
międzynarodowymi standardami, trochę w następstwie rozwoju sektora
finansowego. Niedoceniany, lecz coraz bardziej popularny. Powoli
zyskuje społeczne zaufanie, obalając mity i błędne opinie na jego
temat. Pojęcie doradcy finansowego jest znane niemal każdemu. Co
jednak tak naprawdę o nim wiemy? Kim jest i dlaczego mielibyśmy
powierzać mu tak ważną sferę naszego życia, jaką stanowią finanse?
Zanim zdecydujemy się na skorzystanie – bądź też nie – z jego
usług, poznajmy go bliżej, by poprzeć nasze sądy sprawdzonymi
informacjami.
Więcej ...SKĄD SIĘ
WZIĘLIŚMY?
Doradca finansowy jest dość młodym
zawodem funkcjonujący w Europie dopiero od 15 lat. Jego rosnąca
popularność wynika z tego, że kompleksowo udziela porad na temat
dysponowania środkami finansowymi. Niewątpliwie profesja ta
powstała w odpowiedzi na niską świadomość społeczeństwa w
dziedzinie finansów osobistych oraz znajomość narzędzi finansowych.
Rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi przyczyniło się do
rozwoju doradztwa finansowego w Polsce.
…KIM
JESTEŚMY?
Bardzo ważne jest także, by doradca
finansowy posiadał odpowiednie predyspozycje i cechy charakteru
uznawane za niezbędne w tym zawodzie. - Dobry pracownik firmy
doradztwa finansowego, zanim podejmie jakiekolwiek decyzje,
powinien dogłębnie przeanalizować sytuację materialną klienta, stąd
też niezbędna jest cierpliwość i wytrwałość. Rozwaga i racjonalność
– to kolejne cechy, na których buduje się wizerunek profesjonalnego
doradcy. W końcu pomagamy klientom podejmować jedne z
najważniejszych decyzji – finansowe. Tak naprawdę liczy się jednak
entuzjazm i konsekwencja. Bez nich – tak jak w każdej innej branży
– nie można się obejść. Wszystko to, wraz ze specjalistyczną i
popartą doświadczeniem wiedzą, czynią z doradcy finansowego osobę
godną zaufania oraz kompetentną.
…CO
ROBIMY?
Doradca finansowy przede wszystkim
doradza, zarówno w zakresie wydatków, oszczędności, jak i planów
inwestycyjnych klienta. Sporządza długookresowy plan finansowy,
dzięki któremu możliwa jest maksymalizacja osiąganych zysków i
gromadzonych oszczędności przy jednoczesnej minimalizacji strat i
kosztów. Dodatkowo monitoruje realizację planu poprzez cykliczne
spotkania z klientem i koryguje ewentualne niedociągnięcia. W ten
sposób dba o powierzany mu majątek, podnosząc tym samym poczucie
finansowego bezpieczeństwa jego właścicieli. Ponadto doradca
finansowy edukuje klienta. Informuje go, jaki produkt finansowy
jest dla niego odpowiedni, a dzięki zestawieniu ofert szeregu
instytucji finansowych klient dowiaduje się, gdzie się po niego
udać.
Więcej