EUROEKSPERT Kancelaria Doradztwa Europejskiego

Kontakt email, www
ul. Lidzbarska 31 zobacz inne firmy z Lidzbarska
13-200 Działdowo , woj. Warmińsko-Mazurskie

Inwestycje

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Inwestycje
  • Doradztwo Finansowe

O nas

 Euro Ekspert beneficjentemdotacji z Unii EuropejskiejEURO EKSPERT - Doradztwo Finansowe Spka z ograniczonaodpowiedzialnoci powstaa na podstawie umowy spki zawartej w formieaktu notarialnego Rep. A Nr 6735/2007 z dnia 4 wrzenia 2007rpomidzy:maestwem Jadwig Makarsk i Adamem Makarskim - dynamicznymiprzedsibiorcami o bardzo rozlegych dowiadczeniach, wykazujcymi swojaktywno kapitaow i gospodarcz w bardzo rnorodnych branach, orazMagorzat Licznersk - specjalistk w dziedzinie ekonomii,rachunkowoci, finansw, bankowoci o znaczcej wiedzy i praktycznymdowiadczeniu w dziedzinie doradztwa finansowego, w zakresiepowoywania, przeksztace i zarzdzania firm.Dodatkowym atutem wsplniczki jest praktyczne dowiadczenie zdobyte wczasie wieloletniej pracy jako doradca biznesowy i zastpcadyrektora duego oddziau banku komercyjnego oraz dyrektoraekonomicznego i czonka zarzdu firmy o znaczcym potencjale izakresie dziaalnoci. Nie bez znaczenia jest jej dowiadczenie isukcesy w pozyskiwaniu rodkw z funduszy strukturalnych.Uzasadnieniem powoania i rozwoju EURO EKSPERT byo:Brak tego typu wiadczonych usug na obszarze dziaalnoci Spki,Szybko rozwijajcy si rynek osb rozpoczynajcych dziaalno,Wiedza, dowiadczenie oraz zamiowanie wacicieli do realizacjitego projektu,Tendencje i trendy rynku,Istniejca i zdiagnozowana przez wsplnikw nisza rynkowa,Wsppraca z urzdami administracji oraz bankami i innymiinstytucjami finansowymi,Wysoki poziom spoecznych korzyci wynikajcych z rozwoju tegotypu usug,Nowoczesno technologiczna i intelektualna realizowanegoprzedsiwzicia.Celem postania firmy jest stworzenie moliwoci wykorzystaniaumiejtnoci, wiedzy i dowiadczenia wsplnikw poprzez wiadczenie usugdoradczych dla szerokiego grona lokalnych przedsibiorcw, a tymsamym wypenienie niszy rynkowej.Zesp pracownikw EURO EKSPERT to profesjonalne poczeniekwalifikacji, dowiadczenia i kreatywnoci. Nie traktujemy adnejsprawy rutynowo i powicamy jej maksimum uwagi. Staramy sipodpowiada korzystne rozwizania i znajdujemy najlepsz drog dorealizacji Waszych celw.Magorzata Licznerska - PrezesTel. 516029180, ml-euroekspert@gmail.comGrayna Kope - Prokurent, DoradcaTel. 516029179, gk-euroekspert@gmail.comNaszym celem dziaania jest wspieranie:rozwoju maych i rednich przedsibiorstw,rozwoju regionalnego,wykorzystania nowych technik i innowacyjnych technologii,tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziaania bezrobociu irozwoju zasobw ludzkich,zwikszania konkurencyjnoci i efektywnoci rynku.