Euro-Ekspert Biuro rachunkowości i audytu

Kontakt email, www
ul. Buczka 2/4
64-920 Piła , woj. Wielkopolskie
Firma swoją działalnością obejmuje pełen zakres zadań określonych przez ustawę o rachunkowości i o biegłych rewidentach a w szczególności:

- badanie sprawozdań finansowych
- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
- nadzór nad prowadzeniem rachunków oraz ksiąg podatkowych
- ekspertyzy i opinie ekonomiczno - finansowe
- opinie sądowe
- doradztwo podatkowe

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Biuro rachunkowości i audytu"Euro Ekspert" jest firmą audytorską świadczącą usługi w zakresie audytu finansowego, badania sprawozdań finansowych,
prowadzenia ksiąg rachunkowych, nadzoru nad księgami oraz doradztwa podatkowego. Firma powstała w 2003 roku wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów pod numerem 2845. Numer wpisu do ewidencji dz. gosp. 18156 Urząd Miasta Piły.