DGA Audyt Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań , woj. Wielkopolskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Zasadą świadczenia przez nas usług jest taka optymalizacjawyselekcjonowanych i dostosowanych do Państwa potrzeb rozwiązań,aby możliwie najpełniej spełnić Państwa wymagania. Najwyższą wagęprzykładamy do budowania partnerskich relacji oraz zapewnieniakompleksowego wsparcia dla biznesu naszych klientów, które sąniezbędne dla nawiązania relacji partnerskich.Z myślą o Państwu świadczymy następujące usługi:Badanie i przegląd jednostkowych oraz skonsolidowanychsprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą orachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami SprawozdawczościFinansoweji Międzynarodowymi Standardami RachunkowościAudyt projektów finansowanych ze środków unijnychSporządzanie dokumentacji transakcji gospodarczych pomiędzypodmiotami gospodarczymiDoradztwo gospodarcze ukierunkowane na świadczenie usługwspomagających podjęcie istotnych decyzji w kluczowych kwestiachzwiązanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, jego finansami,określeniem drogi rozwoju oraz funkcjonowaniem na rynkuDoradztwo przy fuzjach i połączeniach, sporządzanie planówpołączenia i przekształcenia, ustalanie parytetów wymiany,doradztwo uwzględniające aspekty finansowe, podatkowe i księgoweDoradztwo w zakresie organizacji rachunkowości, optymalizacji idostosowania do zindywidualizowanych potrzeb Państwa firmyAudyty podatkowe i optymalizacja podatkowaAudyty due diligence (w tym badanie przed i po zakupowe) –aspekty operacyjne, finansowe, podatkowei pracowniczeWyceny przedsiębiorstw i kwestie z nimi powiązane,przygotowywanie opinii i analiz finansowych oraz biznesplanówUsługi poświadczające i usługi pokrewne