CENTRUM KSZTAŁCENIA PROEUROPEJSKIEGO

Kontakt email, www
ul. Nałęczowska 25 / zobacz inne firmy z Nałęczowska
20-701 Lublin , woj. Lubelskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

O nasCertyfikat Zarządzania Jakością standard: ISO9001:2008Certyfikat Jakości Usług SzkoleniowychW lipcu 2011 roku w Centrum Kształcenia Proeuropejskiego PSZAiH wLublinie z powodzeniem zakończył się proces wdrażania ISO wg normy9001:2008.W Centrum Kształcenia Proeuropejskiego ustalone sąwymagania dotyczące jakości świadczonych usług szkoleniowych, wcelu zwiększenia stopnia satysfakcji Klientów. Mając na uwadzepostanowienia Polityki Jakości, odnoszące się do zadowoleniaKlienta, ustalono sposoby postępowania odnośnie określania potrzebi oczekiwań Klienta, postępowania z informacjami zwrotnymi odKlienta, w tym reklamacjami, oraz metody monitorowania zadowoleniaKlienta.Mając na uwadze założenia Polityki Jakości Kierownictwo CentrumKształcenia Proeuropejskiego ustanowiło cele dla procesów SystemuZarządzania Jakością. Zostały one zaprezentowane w dokumencie „CeleJakości” (CJ).Nominowana do tytułu Kobieta Przedsiębiorcza 2010Iwona Żebrowska - Właścicielka CentrumIwona Żebrowska od zawsze związana z prywatnąinicjatywą. Z wykształcenia pedagog – animator kultury świetnieodnajduje się w różnego rodzaju przedsięwzięciach, w których możeplanować, organizować oczywiście zawsze w towarzystwie i wotoczeniu rzeszy ludzi. Od 10-ciu lat z powodzeniem prowadziCentrum Kształcenia Proeuropejskiego w Lublinie – firmę szkoleniowo– doradczą. Zaufanie do firmy Pani Iwona zbudowała na zaufaniu dosamej siebie. Jak mówi o sobie: „Rzeczy niemożliwe załatwiam odręki, cuda zajmują mi trochę czasu”. W Centrum istnieje PolicealneStudium Zarządzania, Administracji i Handlu, którego dyrektoremjest Pani Iwona. Mimo, że jest to placówka kształcąca dorosłychotwarte serce przyciąga do Pani Iwony słuchaczy, którzy dzielą sięz nią radościami jak i smutkami swojego życia. Te drugie częstołamią twarde serce „bizneswomen” i w oku nierzadko zakręci się łza.Dlatego Pani Iwona postanowiła umożliwić wszystkim bezpłatny dostępdo kształcenia na wysokim poziomie i stara się pozyskiwać na tencel fundusze. Nie czeka, nie załamuje się, wciąż szuka nowychwyzwań, obecnie uruchomiła agencje zatrudnienia, żeby pomagaćosobom poszukującym pracy na szybko zmieniającym się rynku.Prywatnie jest żoną i matką dwóch synów. W wolnych chwilach lubiobejrzeć komedię romantyczną, a relaks przynosi jej długi spacer zukochanym psem bokserem – Alim.