Centrum Doradczo-FinansoweDewiza

Kontakt email, www
ul. Zdrojki Prawe 21
62-700 Turek , woj. Wielkopolskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie przygotowania projektów wramachpozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej z programów nalata 2007-2013.Oferujemy fachową pomoc przy przygotowywaniuwniosków o dotacje w ramach rozmaitychprogramów pomocowychskierowanych nie tylko dla przedsiębiorstw, ale również rolników,samorządów, stowarzyszeń i innych form organizacyjnych.Oferujemy usługi rachunkowo-księgowe dla małych i średnichprzedsiębiorstw, rozliczanieryczałtu od przychodów,ewidencjonowanych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów,księgi rachunkowe, ewidencja podatku VAT, płac i innych zobowiązańwobec urzędówskarbowych i ZUS-U. Posiadamy licencję MinisterstwaFinansów oraz jesteśmy ubezpieczeniw zakresie odpowiedzialności cywilnej.Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie doradztwa prawnego, wszczególności: porady prawne wszelkie pisma urzędowe pomoc wsprawach: cywilnych, karnych, administracyjnych, rodzinnych,gospodarczych, komorniczych, pracowniczych i ubezpieczeniaspołecznego odszkodowania sprawy karno-skarbowe, skargi naprzewlekłość postępowania wykroczenia i wiele innych. Oferujemy usługi związane z reprezentacją przed organamiadministracji publicznej(rządowej i samorządowej) jakopełnomocnicy w sprawach z zakresu prawa administracyjnego,reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych,gospodarczych, rodzinnych, spadkowych itp.Oferujemy usługi doradztwa gospodarczego z zakresu prowadzeniedziałalności rolniczej(ubezpieczenia społeczne, dotacje unijne,umowy sprzedaży produktów rolnych, kontraktacja itp.)Oferujemy usługi w zakresie przygotowywania biznes planów dlarozmaitych celów jak np. uzyskanie kredytów, dotacji z funduszy UE,dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej itp.