BIURO W WARSZAWIE

Kontakt email, www
Kruszyńska 31
01-365 Bemowo , woj. Mazowieckie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

1. Doradztwo ekonomiczno-finansoweDoradztwo ekonomiczno-finansowe jest naszymgłównym obszarem działalności. Nasze usługiobejmują następujące procesy: pozyskiwanie finansowania dla firm,obsługa przedsięwzięć kapitałowych, doradztwo przy pierwszejofercie na publicznym rynku finansowym (IPO), doradztwo dla firmpublicznych, specjalistyczne doradztwoekonomiczno-finansowe.ZOBACZSZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ2. Doradztwo strategiczneDoradztwo strategiczne jest drugim obszaremnaszej aktywności doradczej. Pomagamy firmom budować ichstrategię rozwoju w każdym z obszarów funkcjonalnych oraz,co najważniejsze, uczestniczymy we wdrażaniu tej strategiiwykorzystując do tego celu własne narzędziainformatyczne.ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄOFETĘ3. Relacje inwestorskie oraz obowiązki informacyjne spółekpublicznychUsługi związane z relacjami inwestorskimioraz obowiązkami informacyjnymi adresowane są do spółek publicznych(rynek regulowany oraz Alternatywny System Obrotu).ZOBACZSZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ4. Pozyskiwanie finansowania z bankówZajmujemy się kompleksowo pozyskiwaniemfinansowania z banków. W ramach procesu zajmujemy sięprzygotowaniem niezbędnej dokumentacji dla banków, procedowaniemprzed bankiem jak i obsługą po uzyskaniu kredytu.ZOBACZSZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ5. Pozyskiwanie finansowania od inwestorów instytucjonalnychPozyskiwanie finansowania o charakterzeudziałowym dotyczy przede wszystkim inwestorów formalnych(instytucjonalnych), czyli profesjonalistów w zakresieprivate equity, którzy inwestują i zarządzająśrodkami powierzonymi oraz grupę nieformalnych inwestorów privateequity, które stanowią osoby indywidualne - najczęściej określanejako business angels. Proces pozyskiwaniafinansowania składa się z trzech etapów.ZOBACZSZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ6. Emisja akcji na rynku NewConnectPrzy współpracy z partnerami z rynkufinansowego oraz kancelariami prawnym jesteśmy w stanie zapewnićPaństwu kompleksową obsługę w zakresie wprowadzenia akcjispółki do obrotu na rynku NewConnect. W szczególnościnaszą siłą jest przygotowanie profesjonalnych dokumentów,wymaganych w procesie wprowadzania akcji do Alternatywnego SystemuObrotu.ZOBACZSZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ7. Emisja obligacji na rynku CatalystPrzy współpracy zpartnerami z rynku finansowego oraz kancelariami prawnym jesteśmy wstanie zapewnić Państwu kompleksową obsługę w zakresieemisji obligacji oraz ich wprowadzenia do obrotu na rynkuCatalyst. ZOBACZSZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ8. Fundusze pomocowe Unii EuropejskiejZajmujemy się pozyskiwaniem funduszy z UniiEuropejskiej. Określamy fundusze pomocowe, z których można uzyskaćdofinansowanie stosownie do planów przedsiębiorcy, przygotowujemykomplet dokumentów aplikacyjnych, uczestniczymy w procesieprocedowania przed instytucją finansującą oraz obsługujemy procesrozliczeń po uzyskaniu dotacji.ZOBACZSZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ9. Stała obsługa firmOferujemy Państwu stałą obsługę w zakresiedoradztwa ekonomiczno-finansowego oraz strategicznego. Jest topropozycja dla firmy przygotowujących się do pozyskania kapitału odinstytucji finansowych, planujących debiut na NewConnect,Catalyst.W zależności od wymagań przedsiębiorcy ijego planów rozwojowych, określamy współpracę opartą o stałewynagrodzenie miesięczne w jedym z trzech pakietów:standard, srebrny, złoty.ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ10. SzkoleniaNasze szkolenia organizujemy główniew formie zamkniętej. Są one dostosowane do specyfikikonkretnego przedsiębiorstwa, zawierają dużo praktycznychprzykładów, kładą nacisk na unikalność i niepowtarzalność każdejfirmy.ZOBACZSZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ11. Inne usługi doradczeInne usługi doradcze  świadczone sąbezpośrednio przez naszą firmę, jak i przez inne firmy lub osoby znami współpracujące. Wśród usług dodatkowych oferujemy doradztwomarketingowe, organizacyjne i inne.ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄOFETĘ12. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNAW miarę możliwości współinwestujemy wolneśrodki w interesujące przedsięwzięcia gospodarcze i/lub rozliczamyswoje usługi i produkty w zamian za udziały/akcje spółek. Mamykontakt z rynkiem, na którym działamy, spotykamy się zzarządzającymi i poniekąd wpływamy na ich decyzje inwestycyjne irozwojowe.ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄOFETĘ