Biuro Usług Specjalistycznych Rokada Sp. z o.o.-Warszawa

Kontakt email, www
Cio zobacz inne firmy z Warszawa, E. Ciołka
01-445 Muranów , woj. Mazowieckie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Świadczymy usługi windykacyjno-detektywistyczne na rzecz podmiotówgospodarczych, w tym firm leasingowych i ubezpieczeniowych, banków,kancelarii prawnych i adwokackich oraz osób fizycznych. Zakresnaszych usług obejmuje między innymi:Usługidetektywistyczne w sprawach gospodarczych irozwodowychFirma nasza świadcząc usługi detektywistyczne w sprawachgospodarczych dokonuje wywiadów przez zawodowych detektywówdotyczących sprawdzeń wiarygodności firm, poszukiwania dłużników iich majątków oraz ustala fakty jego zbywania i wyprowadzania.Natomiast w sprawach rozwodowych zbieramy dowody zdradypozamałżeńskiej w celu wykorzystania ich w procesie sądowym.Windykacja wierzytelnościprzedsądowa i sądowo-egzekucyjnaW ramach prowadzenia postępowań windykacyjnych odzyskujemywierzytelności / należności płatnicze w trybie polubownym, a wrazie potrzeby kierujemy sprawy na drogę sądową i przymusuegzekucyjnego prowadzonego przez komornika. Odzyskiwanie długuprowadzimy w ścisłej korelacji z ustaleniami detektywistycznymi ijednoczesnym uwzględnieniem opinii prawnych związanych ze sposobemprowadzenia postępowania windykacyjno - egzekucyjnego.Obsługa prawna w sprawachgospodarczych i rodzinno-majątkowychBUS ROKADA Sp. z o.o. współpracuje na stałe z kilkoma kancelariamiprawnymi, w których zatrudnieni są eksperci w zakresie prawagospodarczego, prawa pracy i rodzinno - majątkowego (rozwody,podział majątku). Wykorzystywani przez nasze biuro prawnicyposiadają doświadczenie w zakresie wykorzystywania ustaleń zdokonywanych czynności detektywistycznych i obsługują tylko naszychklientów.Doradztwo specjalistyczne wzakresie prowadzenia bezpiecznych interesówbiznesowychW ramach tej usługi udzielamy porad dotyczących organizowania inadzorowania bezpiecznego funkcjonowania firmy, zwłaszcza uprawnieńi obowiązków pracodawcy wobec pracowników, a także wdrażanie wpraktyce obowiązujących przepisów prawnych. W zakresie zawieraniabezpiecznych kontraktów handlowych, udzielamy konsultacji iprzygotowujemy przez współpracujących z nami prawników konkretneumowy handlowe ze szczególnym uwzględnieniem własnych interesówbiznesowych. Udzielamy także porad dotyczących sposobów prowadzeniawindykacji i wykonywania usług detektywistycznych.