Biuro Rachunkowo-Doradcze Bilans Biuro rachunkowe, rachunkowość

Kontakt email, www
ul. Dąbrowskiego 1
Zielona Góra , woj. Łódzkie

Ubezpieczenia

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia
  • Doradztwo Finansowe

O nas

Przedmiotem ofert są:I. Usługi w zakresie Księgowości –prowadzenie:1. Ksiąg rachunkowych,2. Ksiąg przychodów i rozchodów,3. Ewidencji przychodów,4. Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.II. Raportowanie1. Przekazywanie informacji rozliczeniowych, raportów specjalnych zwyników działalnościIII. Doradztwo w zakresiedziałalności1. Opinie prawne2. Konsultacje3. Porady ustneIV. Usługi finansoweDoradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitałuPomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, doradztwo ipośrednictwo w zakresie:• analiza zapotrzebowania na środki finansowe• przygotowanie wniosku• przygotowanie business planu• przygotowanie dokumentów dodatkowych• negocjowanie warunków umowy leasingowej• negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych• negocjowanie warunków umów dodatkowych• analiza zapotrzebowania na środki finansowe• przygotowanie wniosku• przygotowanie business planu• przygotowanie dokumentów dodatkowych• negocjowanie warunków umowy kredytowej• negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych• negocjowanie warunków umów dodatkowych3. Pomoc w renegocjacji warunków umów kredytowych i leasingowych,zmiana podmiotów finansujących, zmiana formy finansowania.4. Analizy finansowe:• bilansu• rachunku zysków i strat• przepływów pieniężnych• analiza wskaźnikowaV. Sprawy kadrowe, płacowe, ZUS1. Obsługa kadrowa sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywaniairozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisamiprawa pracy.prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymiprzepisami.prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi,ustalanie uprawnień do urlopu , prowadzenie ewidencji urlopówwypoczynkowych.ewidencjonowanie nieobecności pracowników.sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacjidotyczącej przebiegu zatrudnienia.prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleńbhp.kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustaleniakapitału początkowego.sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulaminpracy , regulamin wynagradzania , regulamin zakładowego funduszuświadczeń socjalnych)obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowyzlecenie, umowy o dzieło)sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych wfirmie.pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS orazpomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.2. Obsługa płacowasporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac wramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.przygotowywanie wynagrodzeń do wypłaty w formie plikutekstowego  kompatybilnego z programem bankowym klienta.sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika.sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracjirozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych.sporządzanie  informacji PIT - 4.sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT - 11 , PIT -8B)sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT - 40)VI. Kompleksowa obsługa w zakresie ubiegania sięodofinansowanie z PFRONRejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalnośćgospodarczą, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłaceniaskładek za niepełnosprawnych domownikówMiesięczne informacje o podstawach wymiaru składek naubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne,zatrudnieniui stopniach niepełnosprawności pracownikówniepełnosprawnychSporządzanie wniosków o  wypłatę refundacji składek zadany miesiącVII. Pomoc w postępowaniu podatkowymOpracowanie odwołań,Opracowanie skarg do NSA,Czynny udział w postępowaniu podatkowymVIII. Pomoc przy uruchamianiu i likwidacjidziałalności gospodarczejIX. Reprezentacja podatkowaX. Wyprowadzanie zaległościpodatkowychXI. Sporządzanie deklaracji miesięcznych i zeznańpodatkowychXII. Sporządzanie sprawozdaństatystycznychXIII. Bieżące przesyłanie danychPrzesyłanie bieżących zmian w przepisach podatkowychPrzesyłanie wyników finansowych za okresrozliczeniowy