Biuro rachunkowe "KILJAŃCZYK"

Kontakt email, www
ul. Czerniakowska 71 zobacz inne firmy z Czerniakowska
00-718 Mokotów , woj. Mazowieckie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Kancelaria wiadczy nastpujce usugi:Obsuga ksigowa- kompleksowe prowadzenie ksig handlowych, ksigi przychodw irozchodw, ewidencji ryczatowej,- prowadzenie ewidencji rodkw trwaych, wartoci niematerialnych iprawnych, wyposaenia,- prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku od towarw iusug VAT,- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdw,- obsuga transakcji wewntrzunijnych i zagranicznych,- przygotowywanie i skadanie w urzdach skarbowych miesicznychdeklaracji podatkowych,- reprezentacja Klienta przed urzdami skarbowymi i organamikontroli skarbowej,- wykonanie rocznych sprawozda finansowych i rocznych rozliczedziaalnoci,- sporzdzanie rocznych zezna podatkowych PIT-16, PIT-28, PIT-36,PIT-37,- prowadzenie sprawozdawczoci statystycznej,- opracowanie polityki rachunkowoci i zakadowego planu kont,- doradztwo rachunkowo ksigowe.Obsuga kadrowo pacowa i ZUS- obsuga umw o prac, umw zlece i umw o dzieo,- sporzdzanie list pac,- obsuga kartotek wynagrodze pracownikw,- sporzdzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranychzaliczkach na podatek dochodowy,- kompleksowa obsuga rozlicze z ZUS ( deklaracje zgoszeniowe,deklaracje rozliczeniowe, przekaz elektroniczny, raporty imiennedla pracownikw ),- reprezentacja Klienta w ZUS,- wsppraca z kancelariami prawnymi wyspecjalizowanymi wproblematyce prawa pracy i ubezpiecze spoecznych.Doradztwo finansowe i organizacyjne- konsultacje zwizane z prowadzeniem biecej dziaalnoci,- konsultacje i pomoc w otwieraniu dziaalnoci gospodarczej, wybrnajkorzystniejszej formy prawnej dla rozpoczynanej dziaalnoci,reprezentacja w urzdach,- pomoc prawnicza wsppracujcych kancelarii prawnych,- pomoc w zawieraniu umw leasingowych,- pomoc w uzyskaniu kredytw i poyczek hipotecznych,- pomoc w uzyskaniu dotacji z Unii Europejskiej,- pomoc w opracowaniu wnioskw kredytowych i biznesplanw dla bankw ifirm leasingowych.Zawsze jestemy gotowi na wykonanie wszelkich nietypowych usug izaatwienie trudnych spraw naszych Klientw. Gwarantujemy cakowitpoufno i pene bezpieczestwo informacji przekazanych nam przezKlientw na kadym etapie wsppracy.