Biuro Biegłego Rewidenta LEŚNIEWSKA TAX

Kontakt email, www
Etiudy Rewolucyjnej 1
66-200 Świebodzin , woj. Lubuskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Zakres naszych usług:1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie:księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczychSporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych w zakresiepodatku dochodowego od osób prawnych CITSporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych w zakresiepodatku VATSporządzanie rocznego sprawozdania finansowego - bilansu,rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej do bilansuCo miesięczne przygotowanie sprawozdańfinansowych z działalności spółki, bilansu i rachunku zysków istrat2. Pełna obsługa kadrowo płacowa:Pełna obsługa kadrowo-płacowa tj. naliczanie płac pracowników,rozliczanie składek ubezpieczeniowych ZUS pracowników,przygotowanie i przesyłanie elektroniczne dokumentacji ZUS,naliczanie podatku, rozliczanie urlopów, zasiłków chorobowych,macierzyńskich i innych świadczeń socjalnych.Sporządzanie miesięcznych deklaracjipodatkowych w zakresie podatku od osób fizycznych (pracowników) PIT3. Doradztwo podatkowo - finansowe.4. Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacjirachunkowości.5. Badania rocznych sprawozdań finansowych.6. Sporządzanie odwołań i reprezentowanie firm przed urzędemskarbowym.7. Sporządzanie ekspertyz i opinii ekonomiczno -finansowych.8. Analiza ekonomiczna firm, w tym analiza wskaźników płynnościfinansowej oraz rentowności.9. Sporządzanie sprawozdań finansowych statystycznych dla UrzęduStatystycznego - GUS.10. Prowadzenie postępowania likwidacyjnego iupadłościowego.