Biegły Rewident Henryk Stefański

Kontakt email, www
ul. Sokolska 78-80, Katowice III p. lok.209 zobacz inne firmy z Sokolska , Katowice III p.
40-086 Katowice , woj. Śląskie
Działalność gospodarcza zarejestrowana jest w ewidencji Prezydenta Miasta Katowice jako „Biuro Obrachunkowe Biegły Rewident mgr Henryk Stefański” pod numerem 25145. Siedziba Firmy mieści się przy ul. Cedrowej 72, 40 -182 Katowice. Działalność rozpoczęto 1.IX.1992 r. Rejestracje: NIP 634-006-28-88, Regon 270707718. Wpisany do Rejestru Biegłych Rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 3846. Firma „Biuro Obrachunkowe Biegły Rewident mgr Henryk Stefański” została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 223 /Uchwała nr 96/52/95 KRBR z dnia 7.III.1995 r. Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w TUiR WARTA SA polisa nr 156?1401481/14007/0/0/223. Okres Ubezpieczenia 01.01.2014 – 31.12.2014r. corocznie odnawiane .

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Działalność gospodarcza zarejestrowana jest w ewidencji Prezydenta Miasta Katowice jako „Biuro Obrachunkowe Biegły Rewident mgr Henryk Stefański” pod numerem 25145. Siedziba Firmy mieści się przy ul. Cedrowej 72, 40 -182 Katowice. Działalność rozpoczęto 1.IX.1992 r. Rejestracje: NIP 634-006-28-88, Regon 270707718. Wpisany do Rejestru Biegłych Rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 3846. Firma „Biuro Obrachunkowe Biegły Rewident mgr Henryk Stefański” została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 223 /Uchwała nr 96/52/95 KRBR z dnia 7.III.1995 r. Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w TUiR WARTA SA polisa nr 156?1401481/14007/0/0/223. Okres Ubezpieczenia 01.01.2014 – 31.12.2014r. corocznie odnawiane