Barbara Strzyżewska

Kontakt email, www
Licencja nr 13018
95-100 Zgierz , woj. Łódzkie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

O FirmieFirma powstała w odpowiedzi na nowe zapotrzebowanie nawyspecjalizowane, indywidualnie dopasowane do potrzebklienta usługi pośrednictwa,  pomocowe i doradczezwiązane z zakupem i sprzedażą nieruchomości.  Innowacyjnepodejście do usług zostało docenione przez Instytut Europejski wŁodzi i firma otrzymała wsparcie finansowe z Unii Europejskiej.SpecjalizacjaSpecjalizujemy się w obsłudze rynku nieruchomości PowiatuZgierskiego, gminy Zgierz, ze szczególnym naciskiem naskomplikowany i wymagający szczególnych kompetencji ryneknieruchomości gruntowych.Zapraszamy do kontaktu z nami szczególnie tych, którzyzainteresowani są inwestowaniem  w nieruchomości podmiejskiepółnocnych okolic Łodzi i Zgierza i osiedlaniemsię w tych rejonach.Zmiany na rynku nieruchomościW ciągu ostatnich 5 lat nieruchomości nabrały dużej wartościmajątkowej, a obrót nimi niesie coraz większe ryzyko.Przeprowadzanie transakcji kupna/sprzedaży wymaga obecnie dużejwiedzy interdyscyplinarnej. Coraz trudniej sprzedać i niełatwodobrze kupić coraz droższe działki i domy. Ogromną wagę ma trafnepodejmowanie decyzji  w oparciu o przebadany i oszacowanypotencjał każdej nieruchomości. Wymaga  to dobrejznajomości  konkretnego terenu i jego uwarunkowańprzestrzennych, przyrodniczych, infrastrukturalnych,komunikacyjnych, społecznych w powiązaniu z przepisami prawa.Decyzje o zakupie czy sprzedaży nieruchomości pociągają za sobąogromne środki pieniężne, dla jednych otwierające nowe możliwościfinansowe, dla drugich obciążające spłatami kredytu na dziesiątkilat. Niezbędne jest  dobre zaplanowanie  wszystkichdziałań, by otrzymać  to czego oczekujemy unikając ryzykachybionego zakupu, czy źle skalkulowanej sprzedaży, późniejszychstresów, kosztownych dodatkowych działań, czy też stratfinansowych.Inwestowanie w nieruchomościKażda nieruchomość, zarówno działka budowlana, dom, grunt rolny,las czy lokal użytkowy to majątek, który może przynosić zarównobieżące, jak i przyszłe korzyści, również w odległej perspektywienp. emerytalnej. Mając niezbędną wiedzę ekonomiczną i prawną orazdoświadczenie w zakresie inwestowania finansowego, w tym wnieruchomości,  możemy Państwu pomóc w  dokonywaniuoptymalnych wyborów inwestycyjnych zgodnych z indywidualnymipotrzebami.Pomagamy, doradzamy, pośredniczymyUsługi pośrednictwa świadczy licencjonowany Pośrednik w obrocienieruchomościami Barbara Strzyżewska, posiadającyubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku zwykonywaniem czynności pośrednictwa- z wykształcenia ekonomista zdodatkowymi  studiami podyplomowymi w zakresie prawapodatkowego na Uniwersytecie Łódzkim i gospodarki nieruchomościamina wydziale Architektury i Budownictwa w Wyższej Szkole Ekologii iZarządzania w Warszawie, społecznie Prezes StowarzyszeniaEkologicznego Ziemi Zgierskiej.Dbamy o wysoką jakość naszych usług. Stale doskonalimykwalifikacje zawodowe.