Atma Halina Radzimirska

Kontakt email, www
ul. Tuwima 7 zobacz inne firmy z Tuwima
87-700 Aleksandrów Kujawski , woj. Kujawsko-Pomorskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Oferujemy Państwu skuteczną pomoc, w pozyskaniu wsparcia ześrodków Unii Europejskiej, dopasowaną do indywidualnychpotrzeb.Zapewniamy pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego ?wspieramy proces przygotowania, zapewniamy nadzór nad etapemrealizacji projektu oraz jego kompleksowego rozliczenia. I ETAP PrzygotowanieWtej fazie przedprojektowej analizowana jest koncepcja całegoplanowanego przez Klienta przedsięwzięcia. Wskazujemy najlepszeźródło finansowania projektu, rodzaj dokumentacji jaką należyposiadać w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Pomagamy wtworzeniu budżetu projektu i montażu finansowego, któregoprawidłowe wykonanie jest konieczne, aby zwiększyć szanse napozyskanie dotacji. II ETAP PlanowanieDokumentacjaaplikacyjna ? szansę na dofinansowanie mająprojekty najlepiej uzasadnione i najlepiej ?wpisujące się? w celeprogramu pomocowego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu naszychSpecjalistów/Analityków przygotujemy dla Państwa wniosekaplikacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami oraz ?poprowadzimy?Państwa przez trudne i zawiłe procedury i wymogi formalno-prawneubiegania się o bezzwrotne dotacje. III ETAP RealizacjaDla osiągnięcia pełnego sukcesu niezbędne jest umiejętnekierowanie projektem, zgodność podejmowanych działań z wytycznymi,właściwe przeprowadzanie procedur przetargowych. Są to działania,które prowadzicie Państwo, przy aktywnej współpracy z Nami.Sprawowaniepieczy nad jakością i terminowością prac realizacyjnych projektu,gwarantuje osiągnięcie wyznaczonych celów oraz jego skutecznerozliczenie, a tym samym uzyskanie wypłaty dotacji. IV ETAP RozliczenieDokumentacja rozliczeniowa ? właściwierealizowany i zarządzany projekt daje gwarancję prawidłowegorozliczenia, a tym samym stanowi podstawę do wypłacenia środkówfinansowych ? dotacji. W tej fazie firma ATMA przygotujedokumentację rozliczeniową.