ARCHES Biuro Finansowo-Rachunkowe

Kontakt email, www
eromskiego 36 zobacz inne firmy z Żeromskiego Malbork
82-200 Malbork , woj. Pomorskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

Doradztwo podatkoweDoradztwo w zakresie prowadzenia ksigrachunkowychAudyt sprawozda finansowych www.arches.plProwadzenie spraw podatkowychOdwoania od decyzji podatkowychOpracowywanie analiz i ekspertyzfinansowychProwadzenie ksig podatkowych irachunkowychDORADZTWO PODATKOWEProwadzimy stae doradztwo podatkowe u klientw ze zwrceniemuwagi na wystpujce obowizki w zakresie prawa podatkowego i ustawy orachunkowoci.Sporzdzamy opinie w zakresie interpretacji prawa podatkowego.Projektujemy i oceniamy umowy pod wzgldem bezpieczestwapodatkowego,Oferujemy przeprowadzanie okresowego audytu podatkowegojednostki w zalenoci od zgoszonego zapotrzebowania.Zwracamy uwagi na istniejce niebezpieczestwa w spkach prawahandlowego w powizaniu z prawem podatkowym, przestrzeganie przepiswprawa dewizowego, ochrony rodowiska itp..Prowadzimy nadzr nad majtkiem i doradztwo w zakresieefektywniejszego wykorzystywania skadnikw majtkowych.Wprowadzamy podstawy rachunkowoci zarzdczej, optymalizujcdziaania kierownictwa jednostki po dokadnym rozeznaniu istniejcychwarunkw w jednostce.Projektujemy wycznie dla Pastwa firmy arkusze kalkulacyjneuatwiajce zarzdzanie jednostk.Prowadzimy doradztwo przy podejmowaniu dziaalnoci gospodarczejoraz przy przeksztaceniach form prawnych.DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIG RACHUNKOWYCHProwadzimy doradztwo w zakresie rachunkowoci, a takeorganizacji zarzdzania, opracowywania Polityki Rachunkowoci /ZPK/oraz dostosowujemy je do warunkw jednostki.Opracowujemy instrukcje, regulaminy itp.AUDYT SPRAWOZDA FINANSOWYCHPrzeprowadzamy:badania sprawozda finansowych,przegldy rdrocznych sprawozda finansowych.Sporzdzamy:analizy finansowe,wyceny przedsibiorstw wg kilku metod.PROWADZENIE SPRAW PODATKOWYCHWystpujemy jako penomocny podmiotw gospodarczych w sprawachpodatkowych ju na etapie wkraczania kontroli podatkowych.Reprezentujemy podatnika przed organami podatkowymi.ODWOANIA OD DECYZJI PODATKOWYCHSporzdzamy odwoania i skargi od decyzji podatkowych. W tymzakresie dokonujemy uprzedniej analizy moliwoci skutecznoci obronynaszych klientw i dopiero po powyszej ocenie podejmujemy siewentualnej obrony. Posiadamy bardzo istotne osignicia, co doskutecznoci prowadzonego przez nas postpowania odwoawczego iskargowego. OPRACOWYWANIE ANALIZ I EKSPERTYZ FINANSOWYCHOferujemy przeprowadzanie analiz finansowych, majcych na celupopraw funkcjonowania i finansowania jednostki - w zalenoci odspecyfiki podmiotu i ujawnionych trudnoci i zagroe. PROWADZENIE KSIG PODATKOWYCH I RACHUNKOWYCHUsugowo prowadzimy ksigi rachunkowe, podatkowe i inneewidencje podatkowe we wszystkich aspektach zwizanych zrachunkowoci i podatkami. Wieloletnie dowiadczenie pozwoliowypracowa metody i procedury ograniczajce moliwo powstawania pomyek/na wypadek ich wystpienia firma objta jest corocznym obowizkowymubezpieczeniem od odpowiedzialnoci cywilnej w PZU/.