Appraiser Rzeczoznawca Majątkowy Renata Buś

Kontakt email, www
Miechów, ul. Jagiellońska 20A/15
32-200 Miechów , woj. Małopolskie
 • Świadczymy usługi w zakresie wycen:
 • •  nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 •       - działek gruntu (działki budowlane, rekreacyjne)
 •       - gruntów rolnych
 •       - gruntów leśnych
 • •  nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • •  nieruchomości lokalowych
 •       - lokali mieszkalnych
 •       - lokali użytkowych
 • •  nieruchomości budynkowych
 • •  ograniczonych praw rzeczowych
 •       - własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 •       - spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
 •       - prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • Oferujemy usługi nie stanowiące operatu szacunkowego:
 • •  analizy rynku nieruchomości i opłacalności inwestycji
 • •  analizy stanu prawnego nieruchomości
 • •  analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
 • •  analizy finansowe
 • •  doradztwo inwestycyjne w zakresie nieruchomości
 • •  prognozy

Ubezpieczenia

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

 • Ubezpieczenia
 • Doradztwo Finansowe

O nas

 Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego APPRAISER wykonuje wyceny nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, banków, urzędów gmin, miast i przedsiębiorstw. Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Są one sporządzane zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, zawierają wszelkie informacje niezbędne dla ustalenia sposobu postępowania i wniosków rzeczoznawcy majątkowego dotyczących określenia wartości nieruchomości. Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Proces szacowania wartości nieruchomości jest w każdym przypadku poprzedzony szczegółową analizą rynku nieruchomości, na którym znajduje się przedmiot wyceny, jak również wizją lokalną.         Przeprowadzamy analizy rynku oraz świadczymy usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości. W każdym przypadku uwzględniamy indywidualne potrzeby klienta.