Andrzej Szczerba i Wspólnicy Spółka Jawna

Kontakt email, www
ul. Lubicz 25
31-503 Kraków , woj. Małopolskie

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo Finansowe

O nas

InfoStrategia powstaa w maju 2004r. Dziaalno firmyobejmuje szeroko pojte doradztwo w zakresie wykorzystania funduszyeuropejskich i publicznych, a take prace analityczne i projektowe wzakresie teleinformatyki i energetyki. Firma posiada take bogatereferencje w zakresie przygotowywania dokumentacjiprzetargowej do projektw realizowanych ze rodkw unijnych.Klientami InfoStrategii s jednostki administracjipublicznej oraz podmioty gospodarcze o rnym profiludziaalnoci.Dysponujemy specjalistami zarwno z zakresu teleinformatyki ienergetyki, jak i prawa zamwie publicznych, co pozwala namrealizowa zlecenia trudne i nietypowe, obarczone dodatkowymiwymaganiami proceduralnymi programw pomocowych oraz innowacyjne podwzgldem technologicznym. Dla kadego projektu realizowanego wInfoStrategii powoywany jest zesp specjalistw z rnych dziedzin,adekwatnie do potrzeb aktualnego zadania.Obecnie poszukujemy osb zainteresowych podjciem pracy nastanowiskach:Konsultant ds. projektw informatycznychMiejsce pracy: Krakw, moliwe delegacjeZadania osoby zatrudnionej na tym stanowiskuobejm:kontakt z klientem i rozpoznawanie jego potrzeb w zakresierozwiza informatycznych,opracowywanie opisw technicznych do projektw informatycznych,opracowywanie wymaga funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych nasprzt i oprogramowanie w ramach zamwie publicznych.Od kandydatw wymagamy:wyksztacenia wyszego w zakresie informatyki,co najmniej 2-letniego dowiadczenia zawodowego,znajomoci metodyk i narzdzi do projektowania oprogramowania,znajomoci rynku nowoczesnych technologii informacyjnych ikomunikacyjnych,samodzielnoci i analitycznego podejcia do rozwizywaniaproblemw,starannoci,komunikatywnoci,efektywnoci i dobrej organizacji czasu pracy,umiejtnoci pracy w zespole.Dodatkowym atutem bdzie:znajomo zagadnie dotyczcych systemw dla administracjipublicznej,dowiadczenie w realizacji projektw doradczych dotyczcychkoncepcji i audytw technicznych, analiz procesw biznesowych, studiwwykonalnoci systemw dla instytucji publicznych,znajomo jzyka angielskiego w stopniu dobrym,dowiadczenie w doradztwie lub projektowaniu.Aplikacje, wraz ze zgod na przetwarzanie danych osobowych, prosimykierowa mailem adres: rekrutacja@infostrategia.plSpecjalista ds. systemw informatycznychMiejsce pracy: Krakw, moliwe delegacjeZakres obowizkw:opracowywanie projektw i analiz wchodzcych w skad studiwwykonalnoci projektw informatycznych,tworzenie wymaga funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych systemwinformatycznych na potrzeby dokumentacji przetargowych,tworzenie opisw architektury i koncepcji systemwinformatycznych, gwnie dla administracji rzdowej i samorzdowej,opiniowanie i uzgadnianie opracowa i dokumentw wykonawczych -projektw technicznych dla systemw informatycznych,udzia w testowaniu i odbiorach sprztu informatycznego orazoprogramowania,wsppraca z organami administracji rzdowej i samorzdowej wzakresie opracowywania wymaga dla planowanych do wdroenia systemwinformatycznych,konsultacje w siedzibach klientw.Wymagania:wyksztacenie wysze informatyczne,co najmniej 5-letni sta pracy na podobnym stanowisku,znajomo metodyk i narzdzi do projektowania oprogramowania,wiedza specjalistyczna w zakresie funkcjonalnoci, obowizujcychstandardw, najnowszych osigni technologicznych oraz znajomo rynkusystemw informatycznych wspomagajcych prac administracji rzdowej isamorzdowej w co najmniej jednej z dziedzin:systemy elektronicznego obiegu dokumentw i e-urzdu,systemy w zakresie pomocy spoecznej i zabezpieczeniaspoecznego,systemy informatyczne dla suby zdrowia,Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) i bezpieczestwo systemwinformatycznychdowiadczenie w projektowaniu i wdraaniu systemw informatycznychw co najmniej jednej z ww. dziedzin,podstawowa znajomo zagadnie ustawy Prawo zamwie publicznych,ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o informatyzacjidziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne wraz z aktamiwykonawczymi,umiejtno analitycznego mylenia,umiejtno pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy wasnej,staranno i terminowo,komunikatywno.Aplikacje, wraz ze zgod na przetwarzanie danych osobowych, prosimykierowa mailem na adres: rekrutacja@infostrategia.pl