A.B.A Group Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Nowa 29/31 zobacz inne firmy z Nowa
90-030 Mileszki , woj. Łódzkie

Ubezpieczenia

Oszczędności

Leasing

Doradztwo Finansowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia
  • Oszczędności
  • Leasing
  • Doradztwo Finansowe

O nas

NASZE USŁUGI  POMOC PRZY ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCIGOSPODARCZEJdoradztwo przy wyborze rodzaju działalności oraz formyopodatkowaniasporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji zśrodków Unii Europejskiej oraz Urzędu Pracypomoc przy dopełnianiu formalności związanych zzarejestrowaniem działalności gospodarczej PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW IROZCHODÓW reprezentacja przed urzędamiewidencja przychodów i kosztówewidencja VATewidencja środków trwałych i wyposażenia sporządzanie i składanie dokumentów do US i ZUS analizy i doradztwo podatkowe archiwizacja dokumentów PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH (PEŁNEJKSIĘGOWOŚCI)opracowanie zasad polityki rachunkowościprzygotowanie zakładowego planu kont dla potrzeb klienta ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczychsporządzanie rejestru zakupów i sprzedaży VAT ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatekdochodowyustalenie wysokości należnego i naliczonego podatku VATsporządzanie i przekazywanie do US deklaracji podatkowychsporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowychsporządzanie sprawozdań finansowych GUSsporządzanie planów amortyzacjiprowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych iprawnych sporządzanie zeznań rocznych na podstawie wpisów do księgizamkniecie roku obrachunkowego jednostki pod katem podatkowym irachunkowymsporządzanie rachunku przepływów pieniężnych i zmian w kapitalesporządzanie przelewów dot. należności publiczno-prawnych (ZUS, US)reprezentacja przed urzędami OBSŁUGA KADROWO- PŁACOWAsporządzanie umów o prace, zlecenie, o dzieło przygotowywanie list placprzygotowywanie rachunków do umów cywilno-prawnych prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników izleceniobiorców karty urlopowe pracownikówewidencje świadczeń socjalnychzeznania roczne pracownikówzaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracownikówprzygotowywanie gotówkowych dowodów wypłat lub przelewówwynagrodzeń na rachunki bankowe pracownikównadzór nad niezbędną dokumentacja pracowników