Ubezpieczenia - Podlaskie

  • Pkf Centrum Rachunkowości Sp. z o.o.

    01Zatrudniamy licencjonowanych księgowych oraz audytorów02Komunikujemy się w języku polskim, angielskim i niemieckim03Działamy w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne04Zapewniamy kompleksowe wsparcie merytoryczne, gwarantujemypoufność, oszczędzamy czas
    Elbląska 15/17 Warszawa
  • Grupa TUR Sp. z o.o.

    Dla kogoW ramach ubezpieczenia majątkowego przedsiębiorca, bądź osobafizyczna ma możliwość pokrycia stary wynikłej z nagłego inieprzewidzianego zdarzenia losowego.Przedmiot ochronyPrzedmiotem ubezpieczenia jest menie wskazane w umowieubezpieczania, będące własnością ubezpieczonego, takie jak budynki,wyposażenie, czy sprzęt elektroniczny, ale również środki obrotowei mienie osób trzecich znajdujące się w posiadaniu, w pieczy lubpod kontrolą ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązekubezpieczenia.Zakres ochronyZakres ubezpieczania to najczęściej wymienione i zdefiniowane wpolisie zdarzenia. Istnieje również możliwość zawarciaubezpieczenia w systemie…
    Hrubieszowska 1 Warszawa